psk@kurdistan.nu
PSK PSK Bulten Komkar Komjin Roja Nû Weşan / Yayın Arşiv Link Webmaster
Dengê Kurdistan
 PSK
PSK Bulten
 KOMKAR
Komjin
 Roja Nû
 Weşan/Yayın
 Arşiv
 Link
Webmaster
 

Kürdistan Komünist Partisi’nin İyileştirme Projesi

Uzun bir dönemdir, “iyileştirme” ve “yeniden yapılanma” terimleri Güney Kürdistan’da sık sık kullanılıyor. Özellikle de şubat ayı ortalarında Süleymaniye’de başlayan ve halen devam eden gösteri ve mitinglerle birlikte bu iki terim daha sık kullanılır oldu.

Kürdistan Bölge Başkanlığı’nın, hükümetin, hükümeti oluşturan siyasi partilerin sorunların çözümü için hazırladıkları “iyileştirme” ve “yeniden yapılanma” projeleri basına yansıyor ve biz de elimizden geldiğince Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki okuyucularımızı bu projelerden haberdar ediyoruz.

Aynı şeyleri muhalefetin bir kesimi, örneğin GORAN, İslam Örgütü İslam Birliği Partisi için de söyleyebiliriz. Onların konuya ilişkin projeleri basına yansıdı; biz de yansıtmaya çalıştık.

Bu partilerin dışında ve onlardan farklı bir muhalefet anlayışı ile hareket eden Kürdistan Komünist Partisi’nin (KKP) de konuya ilişkin söyledikleri vardı ve ne yazık ki biz bu partinin söylediklerini zamanında okuyucularımıza iletemedik.

Bu eksikliğimizi gidermek için geç de olsa KKP’nin hazırladığı projeyi okuyucularımıza sunuyoruz.

Faydalı olacağı inancıyla…

Dema Nû-Hewlêr

***

  Kürdistan Bölgesi, siyasi ve idari acıdan nazik ve karmaşık bir süreçten geçiyor. Kürdistan’daki iktidarın siyasi, toplumsal ve kültürel alanlardaki yönetim biçimi ve yönteminde geçmişten gelen ve bugün yaşanan bazı eksiklikler, bu sürecin çok önemli parçasını oluşturuyor.

Bu nedenle KKP olarak sorunların çözümü için, siyasi ve idari yaşamın yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak aşağıdaki projemizi sunuyoruz:

Siyasi alanda

1-    Barış ve karşılıklı olarak bir birini kabul etmek amacıyla, tüm siyasi partiler arasında ulusal bir diyalog başlatılmasına karar verilmesi; bu amaçla bir anlaşmanın imzalanması,

2-    Kürdistan Bölge Başkanlığı, Kürdistan Parlamentosu ve Hükümeti’nin, partilerin idari kurumların işlerine karışmasına son verilmesi için ve kurumsal hükümetin oluşturulmasına yönelik olarak ciddi kararlar alması,

3-    Kürdistan Bölgesi sınırları dışında kalan Kürt bölgeleri, özellikle de Kerkük sorununu çözmek konusundaki politikanın yeniden ve açıkça Bağdat’a iletilmesi,

4-    Tüm halkın kendi başkanlığı olduğunu hissetmesi için, Bölge Başkanlığı’nın partili kimliğinden arındırılması,

5-    Kürdistan Bölgesi Anayasa Projesi, en kısa sürede referanduma sunulmalıdır,

6-    Erken seçim kararı alınmalıdır,

7-    Yöneticilerin mal varlığını tespit etmek amacıyla “Temizel Komisyonu”  oluşturulmalıdır,

8-    Mali Denetleme Kurulu’nun işler hale getirilmesi ve raporlarının yayınlanması;  yolsuzluk yapanlara karşı yasal yollara başvurulması,

9-    İl Encümeni seçimlerinin en kısa zamanda yapılmasına yönelik karar çıkartılması, il encümenlerine gerekli yetkilerin verilmesi,

10- Yargının ve genel savcılığın aktif rol oynar hale getirilmesi, tüm yargı kurumlarının korunması.

Hükümet alanında

1-    Bağdat’tan gelen yüzde 17’lik pay ile öteki gelirlerden oluşan Kürdistan bütçesi şeffaf bir biçimde halka açıklanmalıdır,

2-    Hizmetlere, özellikle de elektrik konusuna tam bir önem verilmelidir,

3-    Şirketlerin listesi mahkemeye verilmeli; yatırım projeleri soruşturulmalı, sonuçlandırılmaları için gerekli olanlar yapılmalı; Parlamento en kısa sürede Yatırım Yasası’nı özellikle de arsa mülkiyetini düzenleyen bölümlerini gözden geçirmeli, yeniden düzenlemeli;  yatırım projelerinin yüzde 51’nin hükümete ayrılmasına karar verilmesi; tüm projelere, özellikle de iskan projelerine ilişkin kararların açık biçimde alınması, bu alanda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma açılması,

4-    Tüm peşmerge ve polis güçlerinin gerçek birliğinin sağlanması; asayiş kurumlarının parti kimliğinden kurtarılıp İçişleri Bakanlığı’na bağlanması,

5-    Öğretim kurumlarına özellikle de üniversite ve akademilere müdahale etmeme, özel üniversitelerin kurulmasını sınırlama, üniversitelerdeki bilimsel seviyeyi yükseltmek amacıyla özel üniversite yasasını gözden geçirme,

6-    Kuruluş politikasının bir parçası olduğu işletme siyasetinin temelleri belirlenmeli,

7-    Toplu konut projelerinde fakir ve orta halli vatandaşlara önem verilmesi; bu toplumsal kesimlere yönelik toplu konut projelerinin yapılması, ön ödeme ve taksitlerin bu kesimlerin mali gücü dikkate alınarak tespit edilmesi, özel emlak şirketlerine bu projelerle oynama imkanı verilmemeli; ihtiyacı olanlar faydalanmalıdır,

8-    Sağlık ve sağlık sigortası sistemi iyileştirilmeli, umumi hastanelere önem verilmeli, bu hastanelerdeki hizmet, nitelik ve nicelik açısından halkın ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmeli, yoksul halk özel hastanelere muhtaç edilmemeli,

9-    Para politikası ve Kürdistan’da bankaların rolü gözden geçirilmeli, yabancı bankalar ve bu bankalar faaliyete geçmeden önce güvenilirlikleri değerlendirilmeli,

10- “Milli Mahallelere” önem vermek, her türlü hizmeti sunmak; toplumsal unutulmuşluk olgusunu azaltacak biçimde köylere önem vermek,

11- Maaş ve çalışma sistemini gözden geçirmek; enflasyon oranını göz önünde tutarak fiyatlar ile ücretler arasında denge kurmak,

12- Yaşamın tüm alanlarında gençlere önem vermek.

Parlamento alanında

1-    En kısa sürede karar verilerek “Hizmet Meclisi” kurulmalı,

2-    Parlamento, yolsuzlukların önüne geçmek amacıyla, en kısa sürede “temiz el”, “rekabet”, “spekülasyon”, “şeffaflık”, “haksız rekabet”, “bilgi edinme” vb kanunları çıkartmalı, aynı zamanda “arazileri tarıma açma”, “yatırım” ve “gösteri yapma” gibi bazı yasaları gözden geçirmeli,

3-    Parlamento’daki denetleme ve araştırma komisyonlarının aktif hale getirilmesi,

4-    Demokrasiyi geliştirme temelinde ve çağdaş bir yasa çerçevesinde sivil toplum örgütlerine daha fazla önem vermek,

5-   Yolsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla yasa çıkartmak.

Ekonomik alanda

-          Kalite kontrolünün aktif hale getirilmesi, güçlendirilmesi,

-          Kürdistan bağımsız ekonomisinin alt yapısını oluşturmak için sanayi ve tarım üretimine önem verilmesi,

-          5 yıllık ekonomik planlar yapmak, bu plan uyarınca yıllık bütçeler oluşturmak; sürekli kalkınmayı göz önünde bulundurmak ve bu temelde projeleri sıraya koymak; bunun gerektirdiği sektörlere ve yatırımları önemsemek, tarıma, turizmin alt yapısını güçlendirmeye ve petrokimya sanayisine özel önem vermek,

-          Yoksul kesimlerin çıkarına olacak şekilde pazarı kontrol altına almak.

Kürdistan Komünist Partisi

2 Mart 2011

 
   
Dengê Kurdistan © 2011