psk@kurdistan.nu
PSK PSK Bulten Komkar Komjin Roja Nû Weşan / Yayın Arşiv Link Webmaster
Dengê Kurdistan
 PSK
PSK Bulten
 KOMKAR
Komjin
 Roja Nû
 Weşan/Yayın
 Arşiv
 Link
Webmaster
 
   
 

Suriye Kürtlerine kendi kaderlerini tayin hakkı tanınmalıdır

26-28 Ekim tarihlerinde Qamişlo’da toplanan Suriye Kürtleri Ulusal Konferansı sonuç bildirgesinde Kürtlerin Suriye’de ikinci büyük ve temel grubu oluşturduğu bildirildi. Bildiride, Kürtlerin ulusal haklarının anayasal güvenceye alınıp kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına vurgu yapıldı.

Bilindiği gibi bir müddet önce Qamişlo’da Kürt siyasi parti temsilcileri, insan hakları savunucuları, gençlik ve kültür aktivistleri, aydın, yazar ve bağımsız şahsiyetler ile medya mensuplarının katıldığı Suriye Kürtleri Ulusal Konferansı toplanmıştı.

Konferans sonucu aşağıdaki bildiri kamuoyuna sunuldu;

Suriye Kürtleri Ulusal Konferansı Bildirisi

26 Ekim 2011 tarihinde Suriye Yurtsever Kürt Partilerinin çağrısı üzerine toplanan ve 250’yi aşkın yurtsever kişi ve şahsiyetler, siyasi parti temsilcilerinin, gençlik grubu temsilcilerinin, insan hakları örgütleri temsilcileri, toplumsal ve kültür aktivistleri, medya mensuplarının katıldığı bir konferans Qamişlo kentinde aşağıdaki şiarlar altında toplandı:

-Ulusal onur ve özgürlük için sokaklara dökülen Suriye halkının taleplerini gerçekleştirmek. Anayasada Kürtlerin de Suriye halkını oluşturan başlıca gruplardan birisi olduğunu kabul edilmesi.

-Ulusal, dini, mezhebi ayrımcılığa son, tüm Suriye halklarını temsil eden demokratik, laik bir yönetim.

-Baskı ve sindirmeye son. Tüm düşünce tutuklularına özgürlük.

Konferans, Suriye ve Kürdistan marşlarının okunması ve özgürlük şehidleri anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Daha sonra konferans en yaşlı Kürt partisinin genel sekreteri tarafından açılış konuşması yapıldı. Konferansın genel konuşmasını da en genç parti sekreteri yaptı. Konferans oturumlarının yürütülmesi ve teknik işler için bir komite seçiminden sonra siyasi rapor ve siyasi işbirliği için hazırlanan öneriler okundu. Raporun tartışılması ve farklı farklı önerilerin dile getirilmesinden sonra önerileri birleştirecek ve işbirliği metnine son şeklini verecek bir komite oluşturulması kararlaştırıldı. Aşağıdaki önemli kararlar alındı;

a-Ülke bazında: Konferans şu anda ülkede yaşanan siyasi krizin sorumlusunun rejim olduğunu tekrarlar. Çünkü, 1963 yılında askeri darbe ile iktidara gelen Baas rejimi hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve yok eden bir politika yürüttü. Rejim, halkın taleplerini karşılama ve ekonomiyi geliştirme de başarılı olamadı, yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk arttı. Suriye halkı geçen on yıllarda defalarca demokrasi ve yeniden yapılanma taleplerini dile getirdi. Ancak rejim demokrasi, insan haklarına saygı ve yaşam şartlarının düzeltilmesini isteyen bu sesleri baskı ve zulüm ile bastırdı. Sorunlara bu türlü bir yaklaşım ve Arap Baharı, ülkede barışçıl devrim ateşini tutuşturdu. 15 Mart’ta özgürlük ve onur adına tutuşturulan bu ateş Kürt kentleri dahil olmak üzere tüm ülkeyi kapladı. Ama devlet kurumları özgürlük isteyen halka baskı ve cinayetlerle cevap verdiler. Rejimin askeri ve baskı yöntemini sorunların çözümü için tek yöntem olarak kullanması, ülkeyi dışardan yapılacak askeri bir müdahale tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

Konferans ülkenin içinden geçtiği bu buhranı aşmanın totaliter ve baskıcı merkezi devletin kurumları ve ideolojisi ile yıkılarak yerine seküler, demokratik, plural, parlamenter ve ademi merkezi, bir devletin kurulması ile mümkün olduğunu tekrarlar. Yeni devlet ırkçı politikalardan uzak, tüm vatandaşların haklarına saygılı ve totaliter rejime dönüşü engelleyecek bir yapıda olmalıdır.

Konferans seçilen icra kurulunu Suriye muhalefetinin birliğini sağlamak için çaba sarf etmekle görevlendirir. Çünkü bu birlik güçler dengesini barışçıl devrimden yana çevirmek ve amaçları gerçekleştirmek için önemli bir faktördür. Konferans, askeri güçlerin şehirlerden çekilerek kışlalarına dönmelerini, barışçıl gösterilere karşı kullanılmamalarını gerekli görür.

b-Suriye Kürtleri bazında: Konferans, Suriye’deki Kürt halkının yerleşik ve tarihi bir geçmişe sahip olduğu ve Suriye’nin toplumsal yapısının önemli bir parçasını oluşturduğu inancındadır. Bu da Kürtlerin Suriye’de ikinci büyük ve temel grubu oluşturduğunun anayasada itiraf edilmesini gerektirir. Kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil, Kürt sorununa Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm bulunmalı ve garanti altına alınmalıdır.

Konferansın görüşüne göre Kürt sorununun çözümü ülkede demokrasiyi güçlendirecek gerçek kanallardan biridir. Bu aynı zamanda “Suriye tüm Suriyelilerindir” temelinde halklara daha iyi bir gelecek için çaba sarf eden Suriye muhalefet güçleri için de bir deney olacaktır.

c-Konferans, Kürt gençlerinin eylemlerini Suriye halk devriminin bir parçası olarak görür ve eylemleri Kürt taleplerinin dile getirilmesindeki rolüne değer biçer.

d-Konferans, dini özgürlük ve dini vecibelerin serbestçe yerine getirilmesine ve anayasa da güvence altına alınmasına vurgu yapar, aynı zamanda Süryani, Kıldani, Asuri ve öteki etnik azınlıkların haklarının anayasal güvenceye kavuşturulmasını gerekli görür.

e-Konferans, iktidar ile müzakere konusunda, Suriye muhalefetinin bir parçası olduğunu tekrarlar ve tek başına iktidar ile hiçbir görüşme yapılmamasından yanadır.

f-Konferans, katılımcı partilerin siyasi meclis oluşturmak için önceki işbirliklerini iptal eder, konferansı Suriye Kürtlerinin Ulusal Meclisi olarak görür.

g-Konferans, icra kurulunu Suriye muhalefeti ile görüşmekle, konferansta kabul edilen talep ve kararları en çok kabul eden taraf ile işbirliği yapmakla görevlendirir.

27 Ekim günü konferans başarılı bir şekilde sona erdi. Konferansa katılanlar böylesine geniş, zengin ve sorumluluk çerçevesinde yapılan konferansın Suriye Kürtleri tarihinde bir ilk olduğu konusunda hem fikirdirler.

Siyasi parti temsilcilerinden, sivil toplum hareketi aktivistlerinden, aydın, genç ve insan hakları savunucularından, kadın ve bağımsız şahsiyetlerden bir icra kurulu oluşturuldu.

Halkın ve ülkenin esenliği için el ele vermek ve mücadele etme görevi omuzlarımızdadır.

Yaşasın Özgür ve Demokratik Suriye.

Selam Olsun Özgürlük Şehidlerine.

28 Ekim 2011

Qamişlo
Suriye Kürtleri Ulusal Konferansı

   
   
Dengê Kurdistan © 2011