PSK PSK Bulten KOMKAR Roja Nû Weşan / Yayın Link Arşiv
Dengê Kurdistan
PSK
PSK Bulten
KOMKAR
Roja Nû
Weşan/Yayın
Arşiv
Link
Webmaster
psk@kurdistan.nu
 

Alevi sorununu çözmeye Munzur’dan başlayın!

Kemal Burkay

AK Parti hükümeti Kürt, Alevi, Ermeni, Kıbrıs sorunları gibi, bir dizi artık kangren olmuş sorunlara el atmış görünüyor. Şu anda bu sorunların tümü de Türkiye kamuoyunda yoğun biçimde tartışılıyor.

Bu sorunları elbet AK Parti yaratmadı, ilk üçü yüz yıl öncesinden kalma, Kıbrıs sorunu ise 1950’li-60’lı yıllardan. Çözümleri ise hiç de kolay değil.

Bir yönüyle, hükümetin sorunların varlığını kabul edip çözüm gereğinden söz etmesi bile bu ülke bakımından yeni bir durum ve oldukça önemli. Çünkü şimdiye kadar hükümetler sorunları inkar edip halının altına süpürme, ya da ilgili kesimlerin taleplerini zorla bastırma yöntemini tercih ettiler ve bunu çözüm sandılar.

Öte yandan, sorunun varlığından ve çözüm gereğinden söz etmek önemli bir değişim ve başlangıç olsa da yetmez. Çözümden ne anlaşıldığı da önemli. Gerçekten sorunların temeline iniliyor mu, sorunları çözmeye yönelik köklü adımlar atılmak isteniyor mu? Bu konuda bir niyet ve kararlılık var mı?

Alevi sorunu bunlardan biri. Şu anda, Alevi sorununun ne olduğu ve çözümüne yönelik bir “Alevi Çalıştayı” sürmekte.

Bizce Alevi sorununun neden kaynaklandığını bilmek ve çözüm üretmek, eğer niyet olsa hiç de zor değil. Bu konuda çok yazdık. Alevi sorunu gerçekten laik bir anlayışla çözülür. Yani devletin dini inançlar karşısında eşit mesafede olması; kimsenin dini inancına baskı yapmaması, hiç bir gruba imtiyaz tanımaması...

Böylesi bir laiklik anlayışı bu ülkede hiçbir dönemde var olmadı. Laiklikten en çok söz edip onu sömüren Kemalist kesimin yönetim dönemleri (ki bu ülkeyi en çok onlar yönettiler) dahil olmak üzere.

Nerdeyse Milli Eğitim Bakanlığı’na eş bir bütçeye ve kadro kapasitesine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı adlı bir kurumun olduğu bir ülke asla laik değildir. Bu kurum yüz bin dolayında personel çalıştırıyor ve vergisini Müslüman olan-olmayan, dindar olan-olmayan tüm vatandaşlar veriyor. Ama o yalnızca bir tek mezhebe, Hanefi-İslam’a hizmet ediyor.

Buna karşılık devlet diğer din ve mezheplerin inançlarına herhangi bir hizmet sunmuyor; aksine, onlara yönelik bir baskı ve engelleme cumhuriyetin başından beri var. Buna geniş Alevi kitlesinin yanı sıra, Hıristiyanlar ve yezidiler de dahil.

Aslında devletin din işlerine hizmeti üstlenmesi yanlıştır. Bu iş dini grupların kendisine bırakılmalı. Bu hizmeti onlar kendi inançlarına uygun düzenlemeli, masraflarını da kendileri karşılamalılar. Devlet ne cami inşa etmeli, ne kilise, havra veya cemevi; ne imamların ücretini ödemeli, ne papazların ve Alevi dedelerinin.

Bunun gibi okullardaki Sünni İslama dayalı zorunlu din dersleri diğer bir baskı ve ayrımcılıktır. Bu ülkede Alevi köylerine zorla cami yapıldığını, Alevilerin bıyıklarının zorla kestirildiğini de unutmamak gerekir.

Böyle bir ülkeye laik demek insanlarla alay etmektir.

Bu konuları geçmişte çok yazdık ve uzatmaya gerek yok. Eğer bu ülkede gerçek laiklik olacaksa, herkesin dini inançlarına saygı gösterilecekse, yani ne baskı, ne imtiyaz olacaksa, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve okullardaki zorunlu din dersini kaldırmak gerekir. Devlet dini düzenlemekten, insanlara din dayatmaktan elini çekmeli. Bunun gibi, kadınların başörtüsüne karışma hakkı da olmamalı.

AK Parti bu konularda samimi ise, yani bu ülkede dini özgürlükleri ve bu bakımdan eşitliği demokratik ülkelerdeki standartlara uygun sağlamak istiyorsa, okullardan zorunlu din derslerini kaldırmakla işe başlamalı. Eşitlik adına din dersi kitaplarına Alevilikle ilgili bazı bilgiler eklemek, diğer bir deyişle yamalar yapmak göz boyamaktan, anti laik sistemi gizleme çabasından öteye gitmez.

Öte yandan, AK Parti’nin iyi niyetini kanıtlaması, Alevi kitlesine güven vermesi için bugün çok daha somut bir olay var: Dersim yöresinin can damarları olan Munzur, Harçik ve Peri ırmaklarının üzerine yapılmak istenen baraj projelerini derhal durdurmak. Bu projeler hem korkunç bir doğa katliamı, hem de Alevi-Kürt Dersim’i boğmaya yöneliktir.

Dersim yöresi, özellikle de Munzur ve Harçik ırmaklarının vadileri, hem ülkemizin, hem dünyanın eşi az bulunur bir doğa harikasını oluştururlar. Buralara kurulacak barajların ne elektrik üretimi, ne sulama bakımından bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama bunlar söz konusu doğa güzelliklerini yok edecek, bölgenin zengin ve eşi az bulunur florasına, bitki ve hayvan türlerine çok zarar verecektir.

Ayrıca, buraya yapılması düşünülen sekiz baraj, aynı zamanda Dersim yöresindeki yerleşim yerlerinin çoğunu sular altında bırakacak, kalanlar arasında bağlantı ve iletişimi koparacak ve bölgenin nerdeyse tümden boşalmasına yol açacaktır. Zaten bu uğursuz projeyi yapanların asıl amaçları da budur: Alevi Kürt Dersim’i yok etmek! Bu, yıllar yılıdır, Kürt halkının ve Alevilerin hak ve özgürlüklerini tanıyacağına, onları baskı ve asimilasyonla, hatta kırım ve sürgünle yok etmeye çalışan rejimin uygulamalarının yeni bir biçimidir.

AK Parti eğer samimi ise, Kürt ve Alevi sorunlarında yeni, demokratik, özgürlükçü bir yaklaşımı temsil ediyorsa, işe tam da buradan başlamalıdır. Dersim’in Alevi Kürt halkını bir kez daha ve belki de dönüşü olmayacak biçimde göçertecek, binyıllar içinde oluşmuş bu güzelim doğayı ve kültürü öldürecek bu sinsi ve acımasız baraj projesine son vermelidir.

Dersimliler daha yeni, 10 Ekim günü Tunceli’de, Munzur ve Harçik ırmaklarının birleştiği yerde 20 bin kişiyle, sel olup yürüdüler. Bu insanların sesine kulak vermek, istemlerine saygı duymak gerekir. Onlar baraj değil, doğalarının korunmasını istiyorlar. Kendilerine, oradaki varlıklarına, inançlarına, dil ve kültürlerine saygı duyulmasını istiyorlar.

Hasankeyf’in zengin tarihini sulara gömecek baraj nasıl akıllıca bir yatırım değilse, Munzur, Harçik ve Peri vadilerini sulara gömecek bu barajlar da öylesine akıllıca değil. Elektrik üretimi, sulama ve benzeri sözde ekonomik nedenler asla haklı ve inandırıcı bir gerekçe değil.

İşte AK Parti’nin, Erdoğan ve arkadaşlarının elinde gerçek bir samimiyet testi. Bunu yapabilirsiniz. Bu projeyi durdurabilirsiniz. Üstelik böylesi bir adımı herhalde ne ordu, ne CHP ile MHP ve öteki cümle çözüm karşıtları, statükocular engelleyebilir. Böyle bir adım nedeniyle sizi ihanetle, ülkeyi bölmekle suçlayamazlar... Bu, Diyanet İşleri Teşkilatı’nı veya okullardan zorunlu din dersini kaldırmak kadar zor da değil. (Çünkü biliyorum, bunları kaldırmaya sizin Hanifi-Sünni yüreğiniz de kolay kolay elvermez...).

Biz, AK Parti’ye karşı hiç önyargılı olmadık. Attığı her olumlu adımı (TRT 6 gibi) destekledik. Atacağı her olumlu adımı da destekleriz.

Başta, su toplamaya başlayan Uzunçayır Barajı olmak üzere, Dersim yöresindeki söz konusu baraj projeleri hemen durdurulmalı.

 Yazarın önceki yazılarından:

Abdülmelik Fırat’ın ardından
Aldatanlar ve aldananlar...
Sisteme kurban edilenler...
Ayıp diye bir şey vardır, Bay Akyol!
Şu bölme, bölünme hikâyesi...
Dema Nu ile söyleşi
Ne yazmalı?
Bu nasıl devlet, bu nasıl yargı?!
Statüko ile değişim arasında
Ahmet Altan sapla samanı karıştırıyor
Kelepir fiyatına çözüm!
Barış ve çözüm ortamı var mı?
Mardin olayı üzerine
Nesimi, Mahzuni, İhsani…
“Korku imparatorluğu”
ve arkadaşım Turgut Kazan...
Hizbullah-PKK, Jandarma silahları;
DTP’ye yönelik son operasyon

Güngören bombaları
Ve bir kez daha haklı çıkarken…
Ergenekon davası
Ve hukuk adına telaşlı çığlıklar..
.
Obama’nın ziyareti derde derman oldu mu?
29 Mart Yerel Seçimlerinin Sonuçları
Gül Kürdistan deyince...
Kar, bahar ve Newroz üzerine…
DTP sorumluları bu işlere ne der?
Bir hastane yazısı
Yerel Seçimler Üzerine
“Ergenekon”un kısa bir tarihçesi
İşte buna şaşıyorum!
Ergenekon üstüne titreyenler...
Bu telaş neyin nesi?
Onlar yalnız Ermenilerin değil, kendi halklarının da düşmanı
Din-siyaset ilişkileri
Ergenekon ve 33 asker
Din üzerine bir sohbet
Takke düştü, kel göründü
Türkiye sorunlarını neden çözemiyor?
Bezele de Dağlıca gibi bir provokasyon
Ergenekon ve Sol
Pirçandî û Pirsa Kurd
İçe kapanma olayı ya da kaplumbağa politikası
Kürtçe ve Türkçe yazma üzerine
Cambaza mı bakalım, hırsıza mı?
Komplolar, cinayetler, provokasyonlar… ”Devlet sırları!”
Sistemde açılan bu gedik önemlidir
Abant Platformu ve sömürgeci tezlerin yeni versiyonları
Ergenekon ve Dağlıca
”Bilgi Destek Planı” yıllardır yürürlükte..
Baskın Hoca’nın genellemeleri…
Bu nasıl bir ülkedir?
Umut ne AKP’de, ne Kemalizmde
AKP’nin “çözüm” paketi ve GAP
Kürt sorununda ekonomi ve siyasetin bağı
Sabancı Cinayeti’nin belgeleri de ortaya dökülürken...
AKP değişimin partisi değil
Eski film yeniden gösterimde mi?
Kedinin boynuna çanı kim takacak?
Ülkeyi batağa sokanlardan çözüm beklenemez
Yeni bir halk hareketine
gerek var
Canım tepki göstermek istemiyor
Sadun Hoca ve Hasretyan
Geçmiş olsun Sırp yoldaşlar!
Aslan Asker Şwayk ”Panodaki Şiir”e Karşı!
Türban ve laiklik üzerine
Ergenekon ve Türk medyasının çözülen dili
Düzenli köşe yazılarıma son verirken…
Hrant Dink’i anarken
AKP sistemle kaynaşırken..
Sekiz asker, bomba olayı ve Erdoğan…
Tarih, akıl ve ahmaklık üzerine
Kandil Operasyonu; hedefler, sonuçlar
Kürtlerin temsil sorunu
Sabah’taki söyleşi, DTP ve temsil sorunu üzerine
Oyunun yeni perdesi ve değişen taktikler
DTP’ye yönelik kapatma davası
Bush-Erdoğan görüşmesi ne sonuç verdi?
Militarizm Türkiye’yi teslim almak istiyor
Katil kim?.
PKK’nın silah bırakmasına veya yeni bir ateşkese karşıyım!
Bu çılgınlıkla nereye?..
Nasıl bir anayasa? – 3
Militarizm barışa, demokrasiye, gelişmeye engel
Türkiye Malezya olur mu? Keşke olabilse!
Nasıl bir anayasa? – 2 Kemalizm ayak bağı oldu
Nasıl bir anayasa?
Bir genel af  ”PKK sorununu” bitirir mi?
DTP’nin temel yanlışı ne?
Yedi kızın acı öyküsü Yaşamadan Öldüler
Yakın tarihe kısa bir gezinti
Kürdistan gerçeği, Kürt ulusal sorunu ve onurlu tavır
Türk dış politikasının rüşvetleri…
Yezidi Kürtlere yapılan saldırı
Türk Parlamentosu ve Kürtler
Seçimlerde Türkiye solu, Kürt Ulusal hareketi
22 Temmuz Seçimleri üzerine
Orman yangınları kimin işi?
Dink Davası ve Sivas
Bir mum yakmaya devam…
Kuzeyde bir hafta
Norveç sınırı, Laponlar, beyaz geceler…
Darbe ayağa düştü
Darbe planı işlemekte
Barzani “PKK terörü”nü destekliyor mu?
Hükümet gerçekleri halka anlatmalı
Sayın Sezer, nereden nereye!
Son terör eylemlerinin ardında kimlerin eli  var?
Sistem ne laik ne demokrat
“Dil Devrimi” ve “Güneş Dil Teorisi” komedisi
“Türk Tarih Tezi” komedisi
Paşalar Cumhuriyeti, berdevam mı?.
Kürt Dili nasıl kurtulur?
Türk medyası ya da Yalancı Çoban
General, istifa et!
Heyy, orada bir Müslüman yok mu?!.
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-2
Türk-İslam sentezi ve Kürtler, Aleviler...
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-1
Kim olursa olsun!
“Bu ırkçılık nerden çıktı?!”
Aman, 301’i değiştirmeyin!
Yanlışta direnenler, Sopayı çözüm sananlar...
“Halkın oyları” ve çıkar yol
Türkiye batağa nasıl saplandı..
Kerkük Kürdistan’a katılırsa...
Gerçek katil kim?
Ankara Konferansı üzerine
AB’ye sırtını dönen Türkiye’de Savaş hazırlığı mı, blöf mü?
Saddam cezasını buldu
Çıkara dayalı yanlış hesaplar
AB’nin son kararı üzerine
Baker Raporu ölü mü doğdu?
PKK neden taktik değiştirdi?
İlkesizlik ve Irak’ta çözüm
Bir kez daha Ermeni sorunu üzerine
Değişime direnen Türkiye
Sel, yangın vb. “doğal felaketler” üzerine..
Kürdistan, zenginlik içinde yoksul ülke..
Bir şarkı, bir şiir
Fransız Parlamentosu’nun kararı Ve Cezayir..
En büyük devletsiz ulus..
Oyunu gerçek sanmak-2
Oyunu gerçek sanmak.. (1)
Ana-babalar kirli savaşı sorgulamalı
Linç salgını yayılırken…
Lübnan’dan uzak dur, Kürdistan’a hücum!..
Uygarlıklar Savaşı mı?
Türkiye’nin Kerkük Sorunu!
Halkı yalanla besleyen rejimler…
Irak’ı bekleyen: Ya üçlü konfederasyon, ya üç ayrı devlet
Bölgemizde ve Dünyada barış ve istikrar için..
Statükonun yıkımına kim ağlar?
Terör ve PKK bahane, Hedefler çok başka…
Hürriyet’in tehlike çanları!
Kırk katır mı, kırk satır mı?..
Demirel, Çiller, Ağar, Güreş… Bunlar tanık mı, sanık mı?.
Şemdin’in yakalanması, destanlar, balonlar…
Başı türbanlı bir kadın neden cumhurbaşkanı olmasın?..
Çetelerle mücadelede hükümete destek vermeli
Ülkeyi esir alan ahtapot...
Sular ısınırken...
”Sanki herkes kör, herkes zincirlerle bağlı…”
Bu bir darbe değil mi?
Terör ne, terörizm ne?
TBMM Başkanı Arınç’ın kunuşması ve demokrasi üzerine..
Şemdinli’deki askeri yığınak neyin nesi?..
Rejimin Kürt halkına topyekün saldırısı
Baş terörist kim, PKK mı, Türk devleti mi?
Önyargı, tutku ve akıl...
Derin devlet oyununda Rejisör, figüran ve seyirci…
Suç ve Ceza
Yine bir şeyler dönüyor…
Sistem çürümüş, dökülüyor
Irak’ta iç savaş kaygısı ve kendi kendine gelin güvey olanlar..
ŞOVENİZMİN ESİR ALDIĞI BEYİNLER (*)
At izi it izine karışırken..
HAMAS ve PKK…

Sağduyu ve hoşgörü gerekli
Şemdinli’nin üstü örtülüyor
Adalet mi rezalet mi?.
Genelkurmay Gladyosuna sahip çıktı!
Türk Gladyosu tasfiye edilmedikçe…
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
“Demokratik Cumhuriyet”in patenti Bay Öcalan’ın mı?
Türk rejimi neden Apo´ya sarıldı?
Kürt sorununa çözüm çeşitlemeleri üzerine…
Türkiye Kürtler konusunda İran’ın bile çok gerisinde…
Erdoğan’ın Şemdinli ziyareti ve alt kimlik-üst kimlik üzerine
Paris olayları ve küreselleşme üzerine
Olaylar böyle mi aydınlanacak?
Şemdinli bir fırsattır
Bu nasıl bir ilerleme?

Değişimi anlamak ve Kürt sorununda akılcı çözüm
Bilimsiz üniversite, hukuksuz adliye..
Türkiye’nin AB üyeliği ne Sevr’dir, ne de Lozan…
AB ile müzakereler başlarken umutlar - kaygılar...
3 Ekim bir dönüm noktası olacak
Sevgisiz bir ülke..
“Demokrat, özgür ve çağdaş Kürtlerin sesi…”
Provokasyon dumanları…
Asıl ölüm susmaktır
PKK’yı muhatap yapan kim?
Erdoğan’ın son tavrı
Doğu Kürdistan’daki son gelişmeler üzerine
Kürtçe şu anda zincirlerle bağlı
Öcalan İmralı´dan alınmalı
Derin Devlet ve PKK el ele..
Bir kez daha terör ve uluslararası sorunlar üzerine
Bir toplum nasıl kandırılır?
Bazı dostların ardından
AKP Alevileri yok sayıyor
ÇIKAR YOL - III Buyrun, örgüt de var, iş de!
Erdoğan’ın ABD gezisi: Türk tarafı için düş kırıklığıürk tarafı için düş kırıklığı
ÇIKAR YOL – II Teslimiyete karşı ulusal seçenek
Fransız Referandumu üzerine düşünceler

ÇIKAR YOL - I En başta umut gerekli
İşe yaramaz bir karar…
NE DEĞİŞMİŞ?.
Soykırım ve Yüzyıllık Nazizm
Kendi ordusunun işgali altında…
Türkiye’nin Kürt Politikası: Döverek Islah..
PKK’yı kim çözsün?.
Dün cami, bugün bayrak…
İstanbul sorunu artık Kürdistan sorunudur
Ermeni Soykırımı ve Orhan Pamuk Olayı
Bir kez daha laiklik sorunu ve Aleviler konusu
Ş I M A R I K…
Kürt Devleti ve Deli Dumrullar…
Dezînformasyon û Prowokasyon

Derin Devlet Tiyatrosunda Kürtler ve Türkler...

 

 

 

 
PSK Bulten © 2009