PSK PSK Bulten KOMKAR Roja Nû Weşan / Yayın Link Arşiv
Dengê Kurdistan
PSK
PSK Bulten
KOMKAR
Roja Nû
Weşan/Yayın
Arşiv
Link
Webmaster
psk@kurdistan.nu
 
Derin Devlet Tiyatrosunda Kürtler ve Türkler-2 (*)

Darbeden umut kesilmez!

Kemal Burkay

12 Haziran seçimleri yaklaşırken gerilim artıyor. Bu beklenmeliydi.

Bir yandan ordunun eylemsizlik ilan etmiş PKK gerillalarına karşı sürdürdüğü operasyonlar, diğer yandan bu dönemde de BDP politikacılarına, seçilmiş belediye yöneticilerine yönelik süregelen KCK operasyonları bu gerilimi tırmandıran etkenler oldu. Bunlar açık ki PKK’nın eylemsizliğini bozmaya, ortalığı karıştırmaya ve bunun için –Kürt ve Türk- her iki tarafta kamuoyunu hazırlamaya yönelik eylemler.

PKK-BDP kesimi bundan dolayı AK Parti’yi, hükümeti ve polisi suçluyor. Peki, asker tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, özellikle de şu dönemde hükümetin işine gelir mi? Gelmez. Bu, baltayı kendi ayağına vurmak olur. AK Parti’nin, seçimleri tehlikeye sokacak, hatta provoke edecek bu türden eylemleri istemesi beklenemez. Üstelik de kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 50’ye yakın bir seçmen desteğine sahip durumdayken.

Bu eylemleri yapan, yaptıran odak bellidir: Kürt sorununun barışçı çözümüne karşı, Kürt halkının istemlerini hep zorla şiddetle bastırıp bundan kendisine rant sağlayan, sivil siyaseti bugüne kadar vesayeti altında tutmuş, her zaman son sözü söylemiş, öteden beri demokratikleşmeye karşı, halkoyuna güvenmeyen, bu süreçleri her keresinde darbelerle kesintiye uğratıp ülke politikasını gönlüne göre dizayn etmiş asker-sivil bürokratik kesim. Bir başka deyişle militarist-Kemalist kesim.

Türk derin devleti geçmişte Kontrgerilla gibi, ırkçı-faşist bozkurtlar gibi, İslamcı kesimleri de ülkenin demokratik güçlerine, sola, Kürtlere ve Alevilere karşı kullandı. Ülkeyi yöneten sivil politikacılar da bu konuda militarist kesimle tam bir işbirliği içinde oldular.

Ama militarist- Kemalist bürokrasi yeri geldiğinde sistemin bu türden politik kurumlarını, siyasi partileri ve onların liderlerini de bir yana itti, darbeler yaptı, rejime yönelik ”tehlikeleri” kısa yoldan bertaraf etti.

Rejim İslamcı hareketi 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, tehlike olarak gördüğü halk güçlerine ve özgürlük isteyen toplum kesimlerine karşı etkin biçimde kullandı ama, ona iktidarı, yani direksiyonu teslim etmeyi hiç düşünmedi. İslamcı hareketin güçlenip de iktidar olmaya yeltendiği böyle durumlarda ”irtica” diye suçlayıp ezdi.

Erbakan’a bu nedenle yol vermedi. Ona politikalarını dikte ettirdiği halde, başbakanlığına uzun zaman katlanamadı ve alaşağı etti. AK Partiye de bu nedenle başından beri karşı oldu; önce parlamentoya güçlü biçimde girmesini ve hükümet olmasını vargücüyle engellemeye çalıştı, ardından da darbelerle devirmek için elinden geleni yaptı.

Ama bu kez, hem değişen ülke, hem de dünya koşulları nedeniyle bunu, en azından bugüne kadar başaramadı. Bundan sonra başarır mı? Zor… Özellikle de Ortadoğu’da askeri diktatörlüklerin, Baas türü rejimlerin halk hareketleri sonucu bir bir çöktüğü bir ortamda.

Buna rağmen artık pes ettiler mi dersiniz? Hayır. Can çıkmadıkça huy çıkmaz ve darbeden umut kesilmez!

Evet son çıkışlar da bu kesimin ürünüdür. Bir yandan CHP’de Kılıçdaroğlu eliyle dekor değişikliği yapıp, MHP’ye kuvvet şurubu verip ve başka türden tezgahlarla AKP’nin yolunu kesmeye, kendilerine yandaş CHP-MHP kesimini iktidara taşımaya çalışırlarken, diğer yandan bunun yetmediğini gördüler. Bu nedenle seçimleri önlemek ve bir askeri müdahale ortamı yaratmak için şu malum beylik yöntemlerini başvurdular.

Bu onların bir bakıma, ”en son” değilse de, son önemli hamlelerinden biri. Ne yapıp edip, geç olmadan yeni bir AK Parti iktidarını engellemeliler… Bu amaçla gerekirse seçimleri de… AKP bir daha güçlü biçimde iktidara gelirse, elbet, demagojisini yaptıkları gibi ülke bölünmez, Türkiye batmaz, zaten varolmayan ”laiklik” uçup gitmez. Ama Kemalistlerin gücü daha da azalır. Ergenekon davası tasfiye edilemez, Silivridekiler özgür kılınamaz ve belki dışardaki as elemanların da durumu tehlikeye girer…

Hele hele kahraman ordumuz imtiyazlarının bir bölümünü daha yitirebilir, belki de darbelerin yolu kapanır!

Bu süreci durdurmanın ve tersine çevirmenin en etkili aracı ise terör. 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde olduğu gibi ortamın teröre boğulması… Yani bu bayların en iyi bildiği yöntem…

Eylemsiz durumdaki PKK gerillalarına karşı son operasyonların nedeni budur. Bu eylemler ve KCK operasyonları Kürt sokağını kışkırtmaya yöneliktir. Kastamonu’daki eylemse bu zincirin diğer bir halkasıdır. Bu da Türk sokağını kışkırtmaya yönelik.

Ben Kastamonu’daki eylemi de aynen, Reşadiye gibi, PKK’lıların yaptığı kanısında değilim. Bölge PKK bölgesi değil, Kürdistan’dan fersah fersah uzak. Oraya gidip gelirken bile yüz kere fark edilirler; orada gizlenemez, halk desteği alamazlar. Orta ve Batı karadeniz bölgesi General Veli Küçük ve benzeri JİTEM elamanlarının yıllarca ekip biçtikleri bir bölge. Burada yeterince Ergenekon hücresinin bulunması doğaldır. Ilgaz dağları ise Özel Hareketçilerin eğitim bölgesiymiş. Burada yabancı kuş uçar mı?..

Sözde PKK’lılar Dersim’den çıkıp buraya kadar yayılmışlar!.. Buna kargalar güler. Nasıl Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan’a karşı eylem yapıp Hizbullah’a yükledilerse, İlgaz’da da Başbakan Erdoğan’ın konvoyuna yönelik eylem yapıp PKK’ya yüklediler.

Oyun görmesini bilenler, aptal olmayanlar için çok açık. Önce PKK’ya ve Kürtlere saldır, ardından da Kürtler adına polise ve hükümete saldır, ortamı gerebildiğin kadar ger…

Örneğin Erdoğan bizzat konvoyun içinde olsa ve zarar görse ne olacaktı? Böyle bir durumda ülkenin nasıl alt üst olacağını ve ”kurtarıcılar” ın harekete geçmesi için yeter nedenler oluşacağını tahmin etmek zor değil.

Peki hükümet bunun farkında değil mi? Tabi ki farkında. İstihbarat kaynakları elinin altında ve olup biteni de anlamayacak kadar saf değiller. Erdoğan, Kastamonu saldırısının hemen ertesinde bunu yapanların ”demokratik sürece güvenmeyen, karanlıktan medet uman” kesimler olduğunu söyledi. Ancak bu kadar söylenirdi. Ama hükümet dönüp de bu ülkenin  Genenelkurmayı’na hitaben, ”Bütün bunları sen yapıyıyorsun!” diyemez, köprüleri atamaz. Nasıl ki Genelkurmay da hükümete dönüp açık açık, ”ben seni alaşağı etmek istiyorum!” demiyorsa… Bu, uzun zamandır süregelen ve daha uzun zaman alacak bir bilek güreşi.

Peki Erdoğan konuşmasında ”bölücüleri, ayrılıkçıları” neden işin içine karıştırdı? O da ayrı mesele. Erdoğan seçim politikası yürütüyor. Bu propaganda furyasında o da MHP ile milliyetçilik yarışı içinde, ”bölücülere” atıp tutmak puan kazandırıyor…

Elbet bu hoş bir şey değil. Bu Erdoğan’a ve partisine birkaç puan kazandırsa bile ülkeye ve topluma bir şey kazandırmaz. Ülkeye gerekli olan şovenizm yarışı değil, gerçeklerin anlatılmasıdır. Toplum ancak terörün arkasındaki gerçek odakları böyle tanır, sorunların nedenini kavrar ve çözüme destek verir.

Erdoğan ne yazık ki, “Açılım” sürecinin daha başında, Habur gösterilerinin ardından durdu, hatta rücu etti; bugün Kürt sorunu yoktur demeye kadar vardı.

Erdoğan bu tutumla seçimlerden büyük farkla galip çıksa ne olacak? Gerçekten ileri, demokratik, sivil bir anayasa mı yapacak? İhtimal bile vermiyorum. Devasa Kürt sorununu tanımayan ve eşitlik temelinde bir çözümü düşünmeyen herhangi bir iktidar demokratik bir anayasa yapamaz. Erdoğan’sa yeniden “Kürt sorunu yoktur” diyecek kadar gerilemek bir yana,  aklını başkanlık sistemine takmış. Başkanlık sisteminin ise böyle bir ülkede demokrasiye  bir yararı olmaz. Mevcut anayasal sistemde cumhurbaşkanının yetkileri zaten gereğinden çok, bunlara bir de Amerikan türü yetkiler eklense ortaya ancak bir sivil diktatör çıkar. Türkiye bir Ortadoğu ülkesidir ve buralarda Batı standardında bir demokrasinin yerleşmesi çok yıllar ister. Bu hamur daha çok su götürür.

Erdoğan’ın, başta Kürt sorunu olmak üzere, sorun çözmekte neden durduğunu ve gerilediğini zaman zaman açıklamaya çalıştım. Bir kere, ordu dahil, statükocu güçleden güçlü tepkiler gördüğü için. İkincisi, değişim sürecinde çıkarı olan kesimlerden, işçi örgütlerinden, solculardan, Kürtlerden ve Alevilerden yeter destek görmediği, hatta onlar tarafından da kösteklendiği için. Ayrıca kararlı bir demokrat ve değişimci olmadığı, bu işi kendisine, partisine, dayandığı tabanın istemlerine gerekli olduğu oranda istediği için… Bu nedenledir ki güçlükler karşısında durdu ve karşı güçlerle, statükoyla uzlaşmaya yöneldi.

Ne var ki bu uzlaşma, bu geri çekilme, Kürt, hatta demokrasi sorununda, AB ile ilişkilerde statükocu güçlerle aynı hizaya gelme, onun iktidarına güvence olmaya, daha doğrusu onu iktidar yapmaya yetmedi, yetmez. Görülüyor ki hâlâ ona ve partisine katlanamıyorlar, onu devirmek için her türlü yolu ve yöntemi denemeye devam ediyorlar.

Erdoğan ve bir bütün olarak AK Parti, İslamci kesim, kendi özgürlüklerinin başkalarının özgürlüğüne bağlı olduğunu anlamadıkça kendileri de özgür olamazlar. Emekçiler de öyle, Kürtler de Aleviler de öyle… Kimse kendi kozasına çekilerek ve salt kendisi için özgürlük ve demokrasi isteyerek buna ulaşabileceğini sanmasın. Özgürlük  ve demokrasi ancak onun için el ele vererek, bunun için güçleri birleştirerek kazanılabilir.

*   *   *

Öte yandan, Erdoğan Kastamonu saldırısının nereden geldiğini bildiği halde, neden “bölücüleri”, “ayrılıkçıları” işin içine karıştırdı diye soruyoruz. İyi de, “bölücü” ve “ayrılıkçılar”ın kendileri neden kendilerini karıştırdılar, bir de işin bu yanına bakalım…

Kastamonu olayının hemen ardından, Reşadiye olayında olduğu gibi, PKK eyleme sahip çıktı. Aynen ordu sözcülerinin ve Kastamonu Valisi’nin dediği gibi, eylemi yapanların Dersim yöresinden geldiğini ve eylemin salt polise yönelik olduğunu söyledi. Üstelik bu kez, bu birimin kendi inisiyatifiyle bu işi yaptığını söyleme gereğini de duymadan…

Kanaatimi yukarda söylemiştim: Bu eylemin, aynen Reşadiye gibi, doğrudan Ergenekon elemanlarınca yapıldığı kanısındayım. Bu da elbet benzer birçok eylem gibi, günü gelir açığa çıkar. Belki atı alan üsküdarı geçmeden, belki de geçtikten sonra… Ama ister bu işte PKK taşeron olarak kullanılmış olsun, ister doğrudan Ergenekon’un kendi hücreleri tarafından yapılsın, bu derin devlet işidir. Bunu görmeyip, “komplo teroirisi” diye dudak bükenlerin aklına ise şaşarım. Tabi eğer bilmezden gelip görevleri gereği bile bile çarpıtmıyorlarsa…

Peki PKK neden olayın üstüne atlayıp sahip çıktı? Salt övünmek için mi, huyu böyle olduğu için mi?

Hayır, işi böyle olduğu için… Buna mecbur olduğu için…

Öcalan Genelkurmay’ın, PKK’da Öcalan’ın hizmetinde değil mi?. Allahaşkına bu ülkede, sıradan yurttaşı bir yana bırakın, bunu bilmeyen siyaset adamı, gazeteci, yazar çizer var mı? 

Bu bir sır mı? Öcalan bunu kameraların önünde söylemedi mi? PKK, BDP, KCK, falan filan da iradelerini ona teslim etmiş değiller mi?.

PKK ve yandaş örgütler içinde kimi kilit noktaları tutan, örneğin PKK kurulduğundan beri işini sürdüren Duran Kalkan gibilerini saymıyorum bile.

Bazı saftirikler, onu bir barış elçisi ve Mandela diye sunmayı sürdüredursunlar, Öcalan, bu canının telaşında ve ”hizmetteki adam”, İmralı’daki hücresinde, kendi deyişiyle ”alt düzeyde elemanlarla” (siz bunu alt düzede MİT’çi anlayın) görüşüp eylemsizlik kararları verse bile, bunu her keresinde yine kendi eliyle bozuyor. Çünkü MİT elamanları gittikten az sonra da İmralı’nın asıl sahipleri, ”alt düzede subaylar” geliyor ve Genelkurmay’ın direktiflerini iletiyorlar. Öcalan’ın üzerinde etkili olanlar da asıl olarak onlar.

 

Bu durumda başka türlü olabilir miydi?

PKK bir kez daha bu oyunda, bu danışıklı dövüşte, derin devletin partneri rolünü oynamakta.

Özetle, İslamcı kesimle Kemalist kesim arasındaki bu bilek güreşinde kimse halka doğruyu söylemiyor. Oyun zaten Türk derin devletinin oyunu. Ama AK Parti de gerçeği söylemiyor, PKK-BDP kesimi de…

Kitleler ise, Ordu ile PKK arasındaki bu danışıklı dövüşe, Karagöz-Hacıvat kavgasına, perde gerisinde her iki kesimin iplerini de elinde tutan ustanın, Genelkurmay’ın kozmik odalarında oyunu yazan ve sahneleyen ustaların marifetlerini bilmeden anlamadan, çocuklar gibi dalıp gitmişler… Perdede gördüklerinden zaman zaman heyecana kapılıyor, kendi aralarında çekişiyor, çığlıklar atıyorlar…

Ben bunu bugüne kadar çok yazdım ve yazmaktan bıktım, sıkıldım. Birçoklarının körlüğü, sağırlığı, hele hele vurdumduymazlığı, boşvermişliği karşısında, yine de kendimi tutamadım ve bir kez daha yazdım. Susmayı kendime yakıştıramadım.

Bu acımasız oyunda hayatları feda edilen Kürt ve Türk gençleri için içim sızlıyor. Dağ başlarındaki çocuklarımız, yurtlarını kurtarmak için, özgürlük için oraya çıktılar. Ama ne yazık ki çoğu dönen oyunların farkında değil. İmralı’daki muhteşem ”Serok”un, Türk mahkemesindeki, ”Pişmanım, hizmetinizdeyim, ne istiyorsanız onu yapayım!” biçimindeki sözlerini bile ya bilmiyor, ya da yorumlayamıyorlar…

Bu oyunu hâlâ fark edemeyen Kürt ve Türk kamuoyu için üzülüyorum.

Bu oyunu hâlâ fark edemeyen Kürt siyasilerin, ”aydın”ların, ”revşenbir”lerin vs. aklına şaşıyorum.

Çok güzel fark ettikleri halde, şu veya bu nedenle, bile bile bu oyuna katılanlara, destek verenlere, bu türden ruhunu ve vicdanını yitirmiş olanlara ise zaten diyecek sözüm yok.

Eğer bu ülkenin -Kürt ya da Türk- namuslu siyasileri, aydınları bu oyunu kavramaz, adını koymaz ve gerçeği dobra dobra söylemezlerse, buna uygun bir tavır belirlemezlerse, ülke bu batakta debelenmeye ve acı çekmeye devam edecek. Ve şu anda ”Kürt siyasi hareketi” denenler tarafından, temel istemleri çoktandır terk edilmiş olan Kürt halkı, daha uzunca bir dönem yanlış kulvarlarda oyalanacak, enerjisi tüketilecek. Bunun ona neye mal olacağını söylemeye ise dilim varmıyor…

Yapılması gereken, ”Gocuklu celep kaldırınca sopasını” sürüye katılıp ”adeta mağrur salhaneye koşmak” değil, onurlu ve başı dik olmaktır.

Özgürlük böyle hak edilir.

--------------------------------------------

(*) Bu başlık altında bir makelem 7 yıl önce, Haziran 2004’te bu sitede yayımlanmıştı ve şu anda da arşivde var (Bu yazının altındaki listede, en alttaki yazı). Bu yeni yazı için de aynı başlığı kullanmayı tercih ettim ve 2. diye numaraladım. Çünkü duruma en uygun başlık bugün de o. 

Yazarın önceki yazılarından:

HAK-PAR’a yazık edildi
Arap-İslam dünyasında esen değişim rüzgârı
Siyasetin dikeni ve gülü
Kürtler duymadan... (Kamuoyuna açıklama...)
Yurda dönüş...
Doğru yolda olmak mı önemli,
yanlış bir yolda çok olmak mı?
Geçmişten Bir Sayfa – 2  AGİK Kopenhag Toplantısı
Geçmişten Bir Sayfa – 2
Adaletin perişanlığı ve Hizbullah olayı
Özgür olmadıktan sonra vatandaşlığın önemi ne?
Bir protesto yazısı
Kurban Bayramı, Gizli Anayasa, Irak’ın içişleri vs…
HES’ler; Önce insan ve doğa mı, yoksa para mı?
Dışardan Türkiye manzaraları
Cumhuriyetin 87. yılında ilginç Türkiye manzaraları
Wek rexne li ser pêşangeha Bottropê
Bottrop’ta, 4. Kürt Kitapları Fuarı’nda
Anadilde eğitime bile karşı çıkanlar
Kürt sorununu nasıl çözecek?
Barışa ve demokrasiye susamışız
Boykot haklıdır
Anadilde eğitim anasütümüz kadar helaldır
Kurdun sevdiği dumanlı havalar
Referandumla iyi bir rüzgar yakaladık
Kılıçdaroğlu ve yanlış tarafta duranlar…
Kim kime karşı, kim kime rakip?
3. bölüm
Niçin PKK ve Öcalan üstüne yazıyorum?
Kim kime karşı, kim kime rakip?
2. Bölüm
Siyasetten ne bekliyorum?
Kim kime karşı, kim kime rakip?
”Demokratik Özerklik” üzerine
Siyam İkizleri: Derin Devlet ve PKK
Militarist-faşist güçlerin son çırpınışları
Biz hiç susmadık;Ama bizi görüp duymadınız…
Kimlik sorunu- 3
Kadın sorunu ve sosyalizm
Kimlik sorunu -2
Kimlik sorunu -1
27 Mayıs “Devrimi”

Anılarımın 2. Cildi ve
Gerçeğin aynasına öfke duyanlar... (1. Bölüm)

Anılarımın 2. Cildi ve
Pusulayı şaşıranlar...
(2. Bölüm)

Anılarımın 2. Cildi ve
Zeki Adsız’la ilgili tepkiler (3. Bölüm)

Anılarımın 2. Cildi ve
İki kazı bile güdemeyecek adam...

(Bölüm 4)

Viyana-İzlanda, Dil ve Şiir
Bir Dünyalıyım
Kovancılar Depremi, Lazaref, Dema Nû ve Newroz...
Geçmişten bir sayfa...
Çok laf değil, somut adımlar...
KÜRT SORUNUNDA BU DURUMA NASIL GELİNDİ? 1960 VE SONRASI...
Pervasızlığın bu kadarı:
“Balyoz” derbe planı...
Kar – Şiir
Ali Baba Kırk Haramiler Mağarasında
Açılımda eksikler ve yanlışlar
İki ihtimal
Ergenekon eylemde
Tüm barış ve demokrasi güçleri uyanık olmalı
TBMM’de Kürt Sorunu ve Dersim…
Statükocu güçler, Ergenekon ve şiddet birbirine bağlı
Hey, Hürriyet! Orada kimse yok mu?..
Aptallık insana özgüdür
Alevi sorununu çözmeye Munzur’dan başlayın!
Abdülmelik Fırat’ın ardından
Aldatanlar ve aldananlar...
Sisteme kurban edilenler...
Ayıp diye bir şey vardır, Bay Akyol!
Şu bölme, bölünme hikâyesi...
Dema Nu ile söyleşi
Ne yazmalı?
Bu nasıl devlet, bu nasıl yargı?!
Statüko ile değişim arasında
Ahmet Altan sapla samanı karıştırıyor
Kelepir fiyatına çözüm!
Barış ve çözüm ortamı var mı?
Mardin olayı üzerine
Nesimi, Mahzuni, İhsani…
“Korku imparatorluğu”
ve arkadaşım Turgut Kazan...
Hizbullah-PKK, Jandarma silahları;
DTP’ye yönelik son operasyon

Güngören bombaları
Ve bir kez daha haklı çıkarken…
Ergenekon davası
Ve hukuk adına telaşlı çığlıklar..
.
Obama’nın ziyareti derde derman oldu mu?
29 Mart Yerel Seçimlerinin Sonuçları
Gül Kürdistan deyince...
Kar, bahar ve Newroz üzerine…
DTP sorumluları bu işlere ne der?
Bir hastane yazısı
Yerel Seçimler Üzerine
“Ergenekon”un kısa bir tarihçesi
İşte buna şaşıyorum!
Ergenekon üstüne titreyenler...
Bu telaş neyin nesi?
Onlar yalnız Ermenilerin değil, kendi halklarının da düşmanı
Din-siyaset ilişkileri
Ergenekon ve 33 asker
Din üzerine bir sohbet
Takke düştü, kel göründü
Türkiye sorunlarını neden çözemiyor?
Bezele de Dağlıca gibi bir provokasyon
Ergenekon ve Sol
Pirçandî û Pirsa Kurd
İçe kapanma olayı ya da kaplumbağa politikası
Kürtçe ve Türkçe yazma üzerine
Cambaza mı bakalım, hırsıza mı?
Komplolar, cinayetler, provokasyonlar… ”Devlet sırları!”
Sistemde açılan bu gedik önemlidir
Abant Platformu ve sömürgeci tezlerin yeni versiyonları
Ergenekon ve Dağlıca
”Bilgi Destek Planı” yıllardır yürürlükte..
Baskın Hoca’nın genellemeleri…
Bu nasıl bir ülkedir?
Umut ne AKP’de, ne Kemalizmde
AKP’nin “çözüm” paketi ve GAP
Kürt sorununda ekonomi ve siyasetin bağı
Sabancı Cinayeti’nin belgeleri de ortaya dökülürken...
AKP değişimin partisi değil
Eski film yeniden gösterimde mi?
Kedinin boynuna çanı kim takacak?
Ülkeyi batağa sokanlardan çözüm beklenemez
Yeni bir halk hareketine
gerek var
Canım tepki göstermek istemiyor
Sadun Hoca ve Hasretyan
Geçmiş olsun Sırp yoldaşlar!
Aslan Asker Şwayk ”Panodaki Şiir”e Karşı!
Türban ve laiklik üzerine
Ergenekon ve Türk medyasının çözülen dili
Düzenli köşe yazılarıma son verirken…
Hrant Dink’i anarken
AKP sistemle kaynaşırken..
Sekiz asker, bomba olayı ve Erdoğan…
Tarih, akıl ve ahmaklık üzerine
Kandil Operasyonu; hedefler, sonuçlar
Kürtlerin temsil sorunu
Sabah’taki söyleşi, DTP ve temsil sorunu üzerine
Oyunun yeni perdesi ve değişen taktikler
DTP’ye yönelik kapatma davası
Bush-Erdoğan görüşmesi ne sonuç verdi?
Militarizm Türkiye’yi teslim almak istiyor
Katil kim?.
PKK’nın silah bırakmasına veya yeni bir ateşkese karşıyım!
Bu çılgınlıkla nereye?..
Nasıl bir anayasa? – 3
Militarizm barışa, demokrasiye, gelişmeye engel
Türkiye Malezya olur mu? Keşke olabilse!
Nasıl bir anayasa? – 2 Kemalizm ayak bağı oldu
Nasıl bir anayasa?
Bir genel af  ”PKK sorununu” bitirir mi?
DTP’nin temel yanlışı ne?
Yedi kızın acı öyküsü Yaşamadan Öldüler
Yakın tarihe kısa bir gezinti
Kürdistan gerçeği, Kürt ulusal sorunu ve onurlu tavır
Türk dış politikasının rüşvetleri…
Yezidi Kürtlere yapılan saldırı
Türk Parlamentosu ve Kürtler
Seçimlerde Türkiye solu, Kürt Ulusal hareketi
22 Temmuz Seçimleri üzerine
Orman yangınları kimin işi?
Dink Davası ve Sivas
Bir mum yakmaya devam…
Kuzeyde bir hafta
Norveç sınırı, Laponlar, beyaz geceler…
Darbe ayağa düştü
Darbe planı işlemekte
Barzani “PKK terörü”nü destekliyor mu?
Hükümet gerçekleri halka anlatmalı
Sayın Sezer, nereden nereye!
Son terör eylemlerinin ardında kimlerin eli  var?
Sistem ne laik ne demokrat
“Dil Devrimi” ve “Güneş Dil Teorisi” komedisi
“Türk Tarih Tezi” komedisi
Paşalar Cumhuriyeti, berdevam mı?.
Kürt Dili nasıl kurtulur?
Türk medyası ya da Yalancı Çoban
General, istifa et!
Heyy, orada bir Müslüman yok mu?!.
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-2
Türk-İslam sentezi ve Kürtler, Aleviler...
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-1
Kim olursa olsun!
“Bu ırkçılık nerden çıktı?!”
Aman, 301’i değiştirmeyin!
Yanlışta direnenler, Sopayı çözüm sananlar...
“Halkın oyları” ve çıkar yol
Türkiye batağa nasıl saplandı..
Kerkük Kürdistan’a katılırsa...
Gerçek katil kim?
Ankara Konferansı üzerine
AB’ye sırtını dönen Türkiye’de Savaş hazırlığı mı, blöf mü?
Saddam cezasını buldu
Çıkara dayalı yanlış hesaplar
AB’nin son kararı üzerine
Baker Raporu ölü mü doğdu?
PKK neden taktik değiştirdi?
İlkesizlik ve Irak’ta çözüm
Bir kez daha Ermeni sorunu üzerine
Değişime direnen Türkiye
Sel, yangın vb. “doğal felaketler” üzerine..
Kürdistan, zenginlik içinde yoksul ülke..
Bir şarkı, bir şiir
Fransız Parlamentosu’nun kararı Ve Cezayir..
En büyük devletsiz ulus..
Oyunu gerçek sanmak-2
Oyunu gerçek sanmak.. (1)
Ana-babalar kirli savaşı sorgulamalı
Linç salgını yayılırken…
Lübnan’dan uzak dur, Kürdistan’a hücum!..
Uygarlıklar Savaşı mı?
Türkiye’nin Kerkük Sorunu!
Halkı yalanla besleyen rejimler…
Irak’ı bekleyen: Ya üçlü konfederasyon, ya üç ayrı devlet
Bölgemizde ve Dünyada barış ve istikrar için..
Statükonun yıkımına kim ağlar?
Terör ve PKK bahane, Hedefler çok başka…
Hürriyet’in tehlike çanları!
Kırk katır mı, kırk satır mı?..
Demirel, Çiller, Ağar, Güreş… Bunlar tanık mı, sanık mı?.
Şemdin’in yakalanması, destanlar, balonlar…
Başı türbanlı bir kadın neden cumhurbaşkanı olmasın?..
Çetelerle mücadelede hükümete destek vermeli
Ülkeyi esir alan ahtapot...
Sular ısınırken...
”Sanki herkes kör, herkes zincirlerle bağlı…”
Bu bir darbe değil mi?
Terör ne, terörizm ne?
TBMM Başkanı Arınç’ın kunuşması ve demokrasi üzerine..
Şemdinli’deki askeri yığınak neyin nesi?..
Rejimin Kürt halkına topyekün saldırısı
Baş terörist kim, PKK mı, Türk devleti mi?
Önyargı, tutku ve akıl...
Derin devlet oyununda Rejisör, figüran ve seyirci…
Suç ve Ceza
Yine bir şeyler dönüyor…
Sistem çürümüş, dökülüyor
Irak’ta iç savaş kaygısı ve kendi kendine gelin güvey olanlar..
ŞOVENİZMİN ESİR ALDIĞI BEYİNLER (*)
At izi it izine karışırken..
HAMAS ve PKK…

Sağduyu ve hoşgörü gerekli
Şemdinli’nin üstü örtülüyor
Adalet mi rezalet mi?.
Genelkurmay Gladyosuna sahip çıktı!
Türk Gladyosu tasfiye edilmedikçe…
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
“Demokratik Cumhuriyet”in patenti Bay Öcalan’ın mı?
Türk rejimi neden Apo´ya sarıldı?
Kürt sorununa çözüm çeşitlemeleri üzerine…
Türkiye Kürtler konusunda İran’ın bile çok gerisinde…
Erdoğan’ın Şemdinli ziyareti ve alt kimlik-üst kimlik üzerine
Paris olayları ve küreselleşme üzerine
Olaylar böyle mi aydınlanacak?
Şemdinli bir fırsattır
Bu nasıl bir ilerleme?

Değişimi anlamak ve Kürt sorununda akılcı çözüm
Bilimsiz üniversite, hukuksuz adliye..
Türkiye’nin AB üyeliği ne Sevr’dir, ne de Lozan…
AB ile müzakereler başlarken umutlar - kaygılar...
3 Ekim bir dönüm noktası olacak
Sevgisiz bir ülke..
“Demokrat, özgür ve çağdaş Kürtlerin sesi…”
Provokasyon dumanları…
Asıl ölüm susmaktır
PKK’yı muhatap yapan kim?
Erdoğan’ın son tavrı
Doğu Kürdistan’daki son gelişmeler üzerine
Kürtçe şu anda zincirlerle bağlı
Öcalan İmralı´dan alınmalı
Derin Devlet ve PKK el ele..
Bir kez daha terör ve uluslararası sorunlar üzerine
Bir toplum nasıl kandırılır?
Bazı dostların ardından
AKP Alevileri yok sayıyor
ÇIKAR YOL - III Buyrun, örgüt de var, iş de!
Erdoğan’ın ABD gezisi: Türk tarafı için düş kırıklığıürk tarafı için düş kırıklığı
ÇIKAR YOL – II Teslimiyete karşı ulusal seçenek
Fransız Referandumu üzerine düşünceler

ÇIKAR YOL - I En başta umut gerekli
İşe yaramaz bir karar…
NE DEĞİŞMİŞ?.
Soykırım ve Yüzyıllık Nazizm
Kendi ordusunun işgali altında…
Türkiye’nin Kürt Politikası: Döverek Islah..
PKK’yı kim çözsün?.
Dün cami, bugün bayrak…
İstanbul sorunu artık Kürdistan sorunudur
Ermeni Soykırımı ve Orhan Pamuk Olayı
Bir kez daha laiklik sorunu ve Aleviler konusu
Ş I M A R I K…
Kürt Devleti ve Deli Dumrullar…
Dezînformasyon û Prowokasyon

Derin Devlet Tiyatrosunda Kürtler ve Türkler...

 

 

 
PSK Bulten © 2010