PSK PSK Bulten KOMKAR Roja Nû Weşan / Yayın Link Arşiv
Dengê Kurdistan
PSK
PSK Bulten
KOMKAR
Roja Nû
Weşan/Yayın
Arşiv
Link
Webmaster
psk@kurdistan.nu
 
 

Türk dış politikasının rüşvetleri…

Kemal Burkay

Biz Kürtler Türk dış politikasının rüşvetlerini iyi biliriz. İnsan hakları ve benzer nedenlerle Kürtlerden yana zaman zaman tavır belirleyen, Türkiye’nin zulmüne işkencesine karşı eleştirici bir tavır takınan, bunu şu veya bu ölçüde uluslararası platformlara yansıtan ülkeleri vazgeçirmek, susturmak için Türkiye’nin elindeki araçlardan biri ekonomik ve ticari boykotlarsa, diğeri bu türden rüşvetlerdir.

Örneğin İtalya’nın ya da Fransa’nın bu konuda fazla mı sesi çıkıyor? Onlara karşı kampanyalar açılır, malları boykot edilir…

İngiltere mi sorun çıkarıyor? Yüklü bir helikopter ihalesi başka bir ülkeye aktarılır.

Almanya’dan panzer alınır, onlar vermezse diğer ihalelerde Alman firmaları dışlanır…

Duruma göre Amerikalılarla veya Ruslarla pazarlık yapılır…

İsveç’in bu konuda fazla mı sesi çıkıyor? Orayla bir metro sözleşmesi yapılır…

Bu mekanizmalar bayağı işe yarar. Bir bakarsınız ki bu ülkelerin yöneticileri ”ulusal çıkarlar” hatırına Kürtler konusunda, ya da Türkiye’de insan haklarının çiğnenmesi karşısında sus pus olmuşlar..

Ne demeli, dünya böyledir! İnsan haklarının, hümanizmin vb. laf ve kaygıların hükmü cüzdanların etkilendiği yere kadardır. Kürtlerin ve Türkiye’de insan hakları güme giden ötekilerinse buna karşılık yapabilecekleri fazla bir şey yok. Onlar çok çok söz konusu ülkelerin demokratik kamuoyunu etkileyebilir, onlar eliyle hükümetler üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilirler. Ama bu unsurun etkisi de yine yönetici azınlığın ve onun temsil ettiği kapitalizmin, emperyalizmin çıkarlarının olumsuz etkilendiği yere kadardır. Kimse babamızın oğlu değil!

Evet biz Kürtler bu boykot ve rüşvet mekanizmasını iyi biliriz. Türk devleti bize haklarımızı ve özgürlüklerimizi vermemek için tüm dünyayla adeta savaş halindedir. Oraya kızar, buraya öfkelenir, habire boykotlar yapar ve habire rüşvetler verir! Asıl düğümü çözüp rahatlamak içinse hiçbir adım atmaz; bu alanda inatla, ısrarla ayak diretir.

Diyebilirim ki, Kürt sorunu herkese yarar da bir tek biz Kürtlere yaramaz..

Kürt sorunu bu alanda tek örnek değil, Ermeni sorunu da böyledir.

Türkiye yıllardır, Ermeni soykırımı tezinin başka ülkelerde onay bulmasını engellemek için akla karayı seçer. Benzer öfkeleri, tehditleri açığa vurur, boykotlara girişir, ya da rüşvetler verir. Bütçesinden ayırdığı açık-gizli fonlarla birhayli masrafa girer, lobi çalışmaları yapar…

Buna rağmen, bu alandaki ”olumsuz” gelişmeleri tümden önleyemez. Şimdiye kadar bir dizi ülkenin parlamentoları Ermeni soykırımının yapıldığını kabul eden kararlar aldılar.

Bu konu yıllardır ABD Kongresi’nin de gündemine gelir. Türkiye bu nedenle de her yıl hop oturup hop kalkar. Başbakanlar, dışişleri bakanları dahil, dipolomatik heyetler; basından, işveren çevrelerinden yedek güçler devreye girer; yönetimi ve Kongre’yi caydırmak için ABD’ye koşturur. Günler ve aylar boyu asaplar gerilir… Sonuçta bir yıl daha bu varta atlatılır.

Ama vartanın atlatılması bedelsiz değildir. Çoğu zaman yüklü ticari rüşvetler sayesindedir. Bunun bedeli onmilyarlarca doları bulan askeri alımlar, ihalelerdir.

Ayrıca, dış politikanın biraz daha Amerikan güdümüne girmesidir…

İsrail’le diplomatik ve ekonomik alanda sağlanan iyi ilişkiler ve güvenlik işbirliğidir… Çünkü vartanın atlatılması, hemen her keresinde ABD’deki güçlü Yahudi lobisi sayesindedir ve bu da karşılıksız değildir…

Yahudi lobisi, hem soykırımı kendi tekelinde tutmak ister, yani bencil bir tutumla, dünya kamuoyunda salt yahudilere karşı işlenmiş sayılmasında yarar görür, hem de bu iyiliği, İsrail’le ilgili olarak diplomasi, ekonomi ve güvenlik alanlarında bir değere çevirir. Bir bakıma, İsrail’i Ortadoğu’da yalnızlıktan kurtarır, Türkiye gibi önemli bir İslam ülkesini ona destek haline getirir…

Evet, Kürt sorununda olduğu gibi, Ermeni sorununu da çağdaş yöntemlerle, uygar bir topluma yaraşır biçimde çözemeyen, yani gerçekleri kabul edip Ermeni halkından özür dilemeyen, yaraları sarmaya yanaşmayan Türkiye, uluslararası planda habire başkalarına, özellikle de ABD ve İsrail’e rüşvetler verir, dış politikada güdümlü duruma düşer…

Bu kez de “dünya böyledir” demeyeceğim; çünkü Kürt sorununu da, Ermeni sorununu da uygarca çözmek mümkün. Bunu dünyada yapanlar var.

Örneğin kendi etnik kökenli sorunlarını, ilgili halklara ve uluslara federasyon ya da otonomi tanıyarak, ya da düpedüz ayrılma haklarına saygı göstererek çözmüş onlarca devlet ve ülke var…

Soykırımı da kabul etmiş, bu alanda kendi tarihi ile yüzleşmiş, bundan utanç duyan ve bunu yüreklice dile getiren Almanya gibi bir ülke var…

Evet, Ermeni meselesi de, Ermenilerden başka çoklarına yarıyor…

ABD de içinde, kimi devletler, tüm bu çıkar hesaplarıyla, Hıristiyan bir halk olmasına rağmen, Ermenilere karşı yapılmış bu büyük soykırımı görmezden geliyorlar, ya da susmayı tercih ediyorlar. İşin ilginci, bunlar içinde, kendi halkı da soykırıma uğramış, yaraları hala taze olan İsrail de var. Üstelik İsrail, Türkiye ile ilişkilerini bozmamak için kendisi Ermeni soykırımını tanımazken, güçlü lobisi sayesinde yıllardır ABD’yi de böylesi bir karar almaktan alıkoyuyor..

Dünyanın gerçeği böyle, çıkarlar acımasızdır!

Ama bu oyun bir yere kadardı, diğer bir deyişle çıkarlar uzlaştığı sürece idi. Son günlerde, İsrail ve Yahudi lobisiyle Türkiye arasındaki bu al gülüm ver gülüm ilişkisinin sarsılmaya başladığı görülüyor. ABD’deki Yahudi lobisini temsil eden iki büyük örgüt bu yıl, Ermeni soykırımını kabul ettiklerini belirten açıklamalarda bulundular. Bu yüzden Türkiye’nin egemen çevrelerinde şafak attı…

Bu değişimin sebebi ne derseniz, bu konuda rivayetler muhtelif. Kimine göre son yıllarda Türkiye’de artan ABD ve Yahudi düşmanlığı, İsrail karşıtlığı..  Yahudi lobisini denetleyenler, ”madem öyle, biz neden Türkiye’ye bu kıyağı yapmaya devam edelim?” demiş oluyorlar.. Kimine göre Türkiye’nin enerji konusunda ve başka alanlarda İran’a yanaşması; bu durum ABD’yi öfkelendiriyor. Bunların yanı sıra, bizzat söz konusu Yahudi örgütleri içinde Ermeni soykırımını inkar gibi etik dışı tavra karşı son dönemde entellektüel çevrelerde ve bizzat bu örgütlerin saflarında artan ve onların güvenilirliklerini törpüleyen tepkiler…

Bunların tümünün de son tavır değişikliğinde etkisi olabilir. Bir başka deyişle, bu değişikliğe yol açan ilkesel bir tutumdan çok, yine çıkar ve denge hesaplarıdır…

Hatta, son olarak, Dışişleri Bakanı Gül’ün önerisi özerine Sezer tarafından, Yahudi kökenli Türkiyeli iş adamı Jak Kamhi’ye verilen ”Devlet Üstün Hizmet Madalyası” da para etmedi. Besbelli bu madalya, Yahudi lobisini ve İsrail’i memnun etmek için bir jestti.. (Ne ilginçtir ki, AKP’ye ve Erdoğan ile Gül’e çoktandır rest çeken, DTP temsilcileriyle görüşmeyi reddeden Sezer ”ulusal çıkarlar”adına bu işte hiçbir sorun çıkarmadı…)

Bu durumda, Ermeni soykırımıyla ilgili tasarı bu kez ABD kongresinden rahatlıkla geçebilir. Ama bu ihtimal güçlü olsa da kesin değil; çünkü daha ne pazarlıklar olacağını, nelerin alınıp verileceğini bilmiyoruz..

Söz konusu tavır değişikliği, İsrail ve Yahudi lobisi tarafından, hatta belki aynı zamanda ABD yönetimi tarafından, Türkiye’ye yönelik bir gözdağı da olabilir. Hani, ”ayağını denk al!” anlamında..

Görünen o ki Yahudi lobisi, yaptığı açıklamalara karşın, tasarıya destek verip vermeme konusunda kapıyı açık bırakıyor. Kapının sonunda ne halde olacağı Türkiye’nin vereceği tavizlere bağlı.

Türkiye Ermeni sorunu konusunda da uygar ve çağdaş bir tutum takınmadığı sürece bu alanda başı daha çok ağrıyacak, daha çok rüşvetler verecek demektir…

Yazarın önceki yazılarından:

Yezidi Kürtlere yapılan saldırı
Türk Parlamentosu ve Kürtler
Seçimlerde Türkiye solu, Kürt Ulusal hareketi
22 Temmuz Seçimleri üzerine
Orman yangınları kimin işi?
Dink Davası ve Sivas
Bir mum yakmaya devam…
Kuzeyde bir hafta
Norveç sınırı, Laponlar, beyaz geceler…
Darbe ayağa düştü
Darbe planı işlemekte
Barzani “PKK terörü”nü destekliyor mu?
Hükümet gerçekleri halka anlatmalı
Sayın Sezer, nereden nereye!
Son terör eylemlerinin ardında kimlerin eli  var?
Sistem ne laik ne demokrat
“Dil Devrimi” ve “Güneş Dil Teorisi” komedisi
“Türk Tarih Tezi” komedisi
Paşalar Cumhuriyeti, berdevam mı?.
Kürt Dili nasıl kurtulur?
Türk medyası ya da Yalancı Çoban
General, istifa et!
Heyy, orada bir Müslüman yok mu?!.
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-2
Türk-İslam sentezi ve Kürtler, Aleviler...
Irkçı görüşlerin temeli yalan ve safsata-1
Kim olursa olsun!
“Bu ırkçılık nerden çıktı?!”
Aman, 301’i değiştirmeyin!
Yanlışta direnenler, Sopayı çözüm sananlar...
“Halkın oyları” ve çıkar yol
Türkiye batağa nasıl saplandı..
Kerkük Kürdistan’a katılırsa...
Gerçek katil kim?
Ankara Konferansı üzerine
AB’ye sırtını dönen Türkiye’de Savaş hazırlığı mı, blöf mü?
Saddam cezasını buldu
Çıkara dayalı yanlış hesaplar
AB’nin son kararı üzerine
Baker Raporu ölü mü doğdu?
PKK neden taktik değiştirdi?
İlkesizlik ve Irak’ta çözüm
Bir kez daha Ermeni sorunu üzerine
Değişime direnen Türkiye
Sel, yangın vb. “doğal felaketler” üzerine..
Kürdistan, zenginlik içinde yoksul ülke..
Bir şarkı, bir şiir
Fransız Parlamentosu’nun kararı Ve Cezayir..
En büyük devletsiz ulus..
Oyunu gerçek sanmak-2
Oyunu gerçek sanmak.. (1)
Ana-babalar kirli savaşı sorgulamalı
Linç salgını yayılırken…
Lübnan’dan uzak dur, Kürdistan’a hücum!..
Uygarlıklar Savaşı mı?
Türkiye’nin Kerkük Sorunu!
Halkı yalanla besleyen rejimler…
Irak’ı bekleyen: Ya üçlü konfederasyon, ya üç ayrı devlet
Bölgemizde ve Dünyada barış ve istikrar için..
Statükonun yıkımına kim ağlar?
Terör ve PKK bahane, Hedefler çok başka…
Hürriyet’in tehlike çanları!
Kırk katır mı, kırk satır mı?..
Demirel, Çiller, Ağar, Güreş… Bunlar tanık mı, sanık mı?.
Şemdin’in yakalanması, destanlar, balonlar…
Başı türbanlı bir kadın neden cumhurbaşkanı olmasın?..
Çetelerle mücadelede hükümete destek vermeli
Ülkeyi esir alan ahtapot...
Sular ısınırken...
”Sanki herkes kör, herkes zincirlerle bağlı…”
Bu bir darbe değil mi?
Terör ne, terörizm ne?
TBMM Başkanı Arınç’ın kunuşması ve demokrasi üzerine..
Şemdinli’deki askeri yığınak neyin nesi?..
Rejimin Kürt halkına topyekün saldırısı
Baş terörist kim, PKK mı, Türk devleti mi?
Önyargı, tutku ve akıl...
Derin devlet oyununda Rejisör, figüran ve seyirci…
Suç ve Ceza
Yine bir şeyler dönüyor…
Sistem çürümüş, dökülüyor
Irak’ta iç savaş kaygısı ve kendi kendine gelin güvey olanlar..
ŞOVENİZMİN ESİR ALDIĞI BEYİNLER (*)
At izi it izine karışırken..
HAMAS ve PKK…

Sağduyu ve hoşgörü gerekli
Şemdinli’nin üstü örtülüyor
Adalet mi rezalet mi?.
Genelkurmay Gladyosuna sahip çıktı!
Türk Gladyosu tasfiye edilmedikçe…
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
“Demokratik Cumhuriyet”in patenti Bay Öcalan’ın mı?
Türk rejimi neden Apo´ya sarıldı?
Kürt sorununa çözüm çeşitlemeleri üzerine…
Türkiye Kürtler konusunda İran’ın bile çok gerisinde…
Erdoğan’ın Şemdinli ziyareti ve alt kimlik-üst kimlik üzerine
Paris olayları ve küreselleşme üzerine
Olaylar böyle mi aydınlanacak?
Şemdinli bir fırsattır
Bu nasıl bir ilerleme?

Değişimi anlamak ve Kürt sorununda akılcı çözüm
Bilimsiz üniversite, hukuksuz adliye..
Türkiye’nin AB üyeliği ne Sevr’dir, ne de Lozan…
AB ile müzakereler başlarken umutlar - kaygılar...
3 Ekim bir dönüm noktası olacak
Sevgisiz bir ülke..
“Demokrat, özgür ve çağdaş Kürtlerin sesi…”
Provokasyon dumanları…
Asıl ölüm susmaktır
PKK’yı muhatap yapan kim?
Erdoğan’ın son tavrı
Doğu Kürdistan’daki son gelişmeler üzerine
Kürtçe şu anda zincirlerle bağlı
Öcalan İmralı´dan alınmalı
Derin Devlet ve PKK el ele..
Bir kez daha terör ve uluslararası sorunlar üzerine
Bir toplum nasıl kandırılır?
Bazı dostların ardından
AKP Alevileri yok sayıyor
ÇIKAR YOL - III Buyrun, örgüt de var, iş de!
Erdoğan’ın ABD gezisi: Türk tarafı için düş kırıklığıürk tarafı için düş kırıklığı
ÇIKAR YOL – II Teslimiyete karşı ulusal seçenek
Fransız Referandumu üzerine düşünceler

ÇIKAR YOL - I En başta umut gerekli
İşe yaramaz bir karar…
NE DEĞİŞMİŞ?.
Soykırım ve Yüzyıllık Nazizm
Kendi ordusunun işgali altında…
Türkiye’nin Kürt Politikası: Döverek Islah..
PKK’yı kim çözsün?.
Dün cami, bugün bayrak…
İstanbul sorunu artık Kürdistan sorunudur
Ermeni Soykırımı ve Orhan Pamuk Olayı
Bir kez daha laiklik sorunu ve Aleviler konusu
Ş I M A R I K…
Kürt Devleti ve Deli Dumrullar…
Dezînformasyon û Prowokasyon

Derin Devlet Tiyatrosunda Kürtler ve Türkler...

 

 

 
 
PSK Bulten © 2007