2024-07-24
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
FELEK
2020-04-10 23:50
Suphi Aydın
Felek xirab arda ma rî
Yow gucalek bî berz şar welat mi ser
Sînîg hewa pêl çîngêr zêr xwi ya ver şon
Oter bî vila azadîperwêr gêl mi na dinya ra
Kot dûr yi erd xwi ra, heskerdon xwi ra
Dest veng û ceb dirati kuçon şar di xwiverda
Gon da, jon da la sarri nizm nikerd yin
Yin xerîbê di bî vêng azadîyê welat xwi
Sê telê dirkîyêra dusîyay pîyesîrê koledaron a
Semêd rayêr heq û azadîyê milletê xwi ya!
Nikay yin ra çow nimend xuert û cîwan
Pîyerû pêr, baskon xwi ra bî, fir nidon sê cuyavêr
Neşkên bifir yi hin hêt xeyalon rindona
Zerrê yin dirnaya, kerda leti telê dirikîyêr
Xwiverdon yi yow het ra verbo dijmin,
Het bîn ra niweşê, êxtîyarê û xerîbê esta!
Nî ruejon di yow jon bi vila dinya ra
Nîe dewlemênd persen û nîe zî neçaron
Dusîyen qirikê merdimona û yin xeniqnen
Pîyerûn ra zafîyer qeday xwi daw êxtîyaron
May û pî mi, merdim minê kal û pîr kuên mi vîr
Hal şar welat mi no bîewayer zî nişen mi çimon ver ra
Axir hesrêt welat azad ma pîyerûn zerre di mend
Tîja newî erd welat ma ser di a nibî
Ma mirdê xwi na dinya di yow rehatê nidî
Felek ma rî xirab ard û ma niresay miraz xwi
Helbet ni gure di kêmasê û xeletê ma bîya
La ez vona honc xeta çot ha mil zexelon pîlon ser da!

Hamburg, 10. 04. 2020
Suphî Aydın

Print