2024-05-24
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
WELAT RA DÛR
2020-06-21 23:07
Suphi Aydın
Welat sê her waxt mi ra dûr
Rayêr guretê semêd jon Corona ya
Her ca bîe veng û şar tersen mêrg ra
Kar, guri, qezenc birîya nîo zî bi kêm
Herkes hilî – bilî gon xwi bû!
Çow neşken kîyon xwi ra vêj teber
Nîe wayêr Napalm eşkên xwi querêk
Û nîe zî zankoyê yin eşkay xwiverbid
Na Corona se hezar ra zaf merdim kişt Û
se mîlyon ra zîyêd merdim zî kêrd niweş
Giregir na dinya kot tengasê, vêng yin birîya
Nîe hukûm yin û nîe zî mal milk yin pere ken
Hukimdaron pê deston xwi ya herimna tabîat
Nikay zî ma pîyerû pîya don cilm zuardarê yin!
Seben ni hal xirab yê merdiman na dinya?
Bîe kar, gurî, mekteb, palkono nîben ko
Dest veng, ceb dirati, heskerdon xwi ra dûr
Xwi di helîyên, çilmisîyên pê hesretona merên ti
Çari gon na Corona û pîyerû niweşon rî bîyer vînayiş
Herb, cêrg, tang, top pîyerû waxt yin vîyert şi
Rî na dinya rî yow dezgow newi û adalet lazim
Çond sê serra teq û req, Atom, Napalim pîyerdayiş
Hin besa vindên wa merdim û tabîat binê nefes bîg
Heq bidên herkês, wa neheqê bîyer wedartiş dinya ra
Merdim bîe welat, xebat, heskerdiş û xûkerdiş nibên
Bîe zon, kultur, deyr, guvend, saz, qelem û defter nibên
La bîe wirîyeameyiş merdim merdimê ra vêjîyên bên har!
21.06.2020

MÎLÇIK
Peray ra ya halîn xwi ser ra
Yow ray ra sê vîryê varon wesar
Gulê zaliman ginay sînê yeyir
Û rişnay guênê milçika delal
Halîn yey ko gilçê telî ser di viraştib
Bi virt û vila, guêyna sûr di mend
Peray ra mîlçik, narid werid pêr xwi bêrd û ard
Û mil yey bi çot, yey ver di kot telî ser
Mîlçik wird lîng xwi tirtirnay bêrd ard
La nefês yey birîya kişîyey mîlçika delal
Gon da yey halîn xwi ser di
Telo zerr wişk û sarri gej sarrê xwi tepişt
Raya verîn emir xwi di semêd kiştiş mîlçika kot xwiver
Teli nişt rue û hesir çiman xwi rişnay qay mîlçikê ma ya!
09.03.2004
Print