2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
DILO DILO
2020-06-27 21:16
Suphi Aydın

Wisar dîyen awkê Saxîyer xuşena dilo dilo
Kêynek ha vêr derî’d pilas xwi şuena dilo dilo
Herê willay ti mi vîr ra nişena dilo dilo
Nişena dilo dilo, nişena wax dilo dilo
Feqîrê Çowlîg mi vîr ra nişena dilo dilo
Nişena dilo dilo, nişena wax dilo dilo

Amnon dîyen awkê Saxîyer pêsena dilo dilo
Ti qey çire mir mektub ninûsena dilo dilo
De mira vaj ti xwir kom ra tersena dilo dilo
Tersena dilo dilo, tersena wax dilo dilo
De mira vaj ti xwir kom ra tersena dilo dolo
Tersena dilo dilo, tersena wax dilo dilo

Tucar amên Mûsîyon turaq xwi ruêtên dilo dilo
Warê mi bîyer helag ma lawîk vatên dilo dilo
Yow mi vatên yow mi dima yey vatên dilo dilo
Yey vatên dilo dilo, yey vatên wax dilo dilo
Yow mi vatên yow mi dima yey vatên dilo dilo
Yey vatên dilo dilo, yey vatên wax dilo dilo

Payiz dîyên awkê Saxîyer pêsena dilo dilo
Herê willay zerrê mi tur helîyena dilo dilo
Vona Ez kominîst kêynek nigena dilo dilo
Nigena dilo dilo, nigena wax dilo dilo
Vona Ez kominîst kêynek nigena dilo dilo
Nigena dilo dilo, nigena wax dilo dilo

Wendox zon ma yê delal, şima rî deyrê Dilo dilo yê Rencber Ezîz neşir kena. Na deyr mi înternet ra gueştarê kerd û sinîg Rencber Ezîz arda zon, oter nûşt. Her mîlçik halîn xwi ra hez kena, her merdim zî zon xwi ra hes ken. Zon na dinya pîyerû wayêr qedir û qîmetê, kedê hezarona serronê yi. Merdim bîe zon sê yow merdim kerr û lalê, nîe yi eşkên tu ra teway vaj û nîe zî ti yin ra, mela ti pê dest,eşarêta biwaz tor yina qal bîk. Waxtag ma zon xwi rî wayer mevêj; ma zî pîyerû pîya bên kerr û lal. Hema erê nibû hon xedar û xirab ra hişyar bên, herçî xwi rî wayer vêjên. Çim ma erd,mal, milk çoyid çîn, la çiko ma rî mîras mend ma meverd wa şar talon bik. Yow vatê verînon ma esta von: helag hêr bin bar kot mîyan çamûr, wayêr qûwetîyer çow çînûk. Heyanê rayna weş û war bimanên!

Print