2024-07-22
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
NALÎN
2021-06-24 22:00
Suphi Aydın
NALÎN

Nalîn yena guêşî mi
Vêngî kamo naleno
Eya nalîna girana
Nali nalê welat a
Adir verda zerrê mi
Pîyerû pêt û dûxano
Barek wenaw millê mi
Zaf bareko girano

Xuêrtî kurdan de warzên
Gueş medên ey namerdan
Kal û pîrîk ma warişt
Pîyerû mêrd pê inî derdan
Dêrdî yinan giran bî
Çira ma zî sera non
Nîe sê bayk û biran bî
Yar xwi dest ra veraday

Xemlîyaya seraser
Ez waştîyê xuertona
Qelem sûra û gewher
Kurdîstan’ê kurdana
Gerden sûr û zera
Ez hêvîyê merdana
Bîe top û bîe leşker
Şima ez ca verdaya

Kurdîstan’a delala
Herkes yen mi wazen
Ez zaf rind û şepala
Mi vêng dawû bi naza
Ina hezar û se serra
Mi ser di qal û cenga
Kurdo bîye mi biwazi
Xwira ez serfîraza

Warzên xwi ser rind bonên
Gazî mekên neyaran
Nî tuapon ko xwir vînên
Sê vor hay ma ser di varên
Dujmen haw cuar û cîyerdo
Vêng na helan nişikîyen
Pûm sêr inî quçon
Ma ver di sêydê ma werd

***

BÎE BEND Û ZÎNCÎR

Bîe bend û zincîr ti yena girêdayiş
Pê hîri vatona ti yena verdayiş

Tu now aşm sinî ma wegiruetî
Kam dirist kerd kay maya pirîdayiş

Tu sinî xwidi ma viraşt
Ma bîe tu êr virazên însan

Zerdeşt û Mûsa, Teha û Îsa
Tu bindest verda yin kerd perîşan

Mi heq tu yin ra biguretayn
La pîyerû vîn nibên erd û azmîn di

Cegerxwîn herkes sê xwi von
Raşt va Seyda paqiş û wîjdon

***

PÎRÊ KUÊ

Ez oncîyaya şîya cuar, dêst hay kifton di şîya lez
Mi dî pîrek yina kuê ra her haw verdo kena lez

Amê nizdî ruêj mi xêr kerd û da mi zerre ra xem
Pîrek bî, puer sipî bî, çaqêy sîya bî, rî gewez

Ez eya pîr weş persaya, ey emê ti ha çara yena?
Va yena Sêrt ra, şina Bêrtî guênwîyê Romê ya ez

Xan û eywan kerdo wêran, cinî û camîyerd pîyerû kişt
Mi va pîrê qey ti kurda, yey engiştê xwi kerd gaz

Bêlka ma pê di gueş bidû ma, vêng xwi zaf berz mek
Zaf tersena ez dêrdî sungîyê Romê teres

Mi va, axa, beg, mîr, şêx û malla, va lacê mi gueş yina muek
Eyî şonê vêr mîyanê yin daw vêrg cuelê pes

Yow lac mi têyna est, mi wi şawit medresa
Yi yow di vatê qay maya vat pê warzina şer û ceng

Yi va dayê ma wanenî sinîg Cegerxwîn vat
Lez biwanên yowbîn vînên şûêrên Kurdîstan bi lez

***

EY KURDO NAMDAR

Ey kurdo ko ti namdarî, bin dêst neyaran di çi kesî ti?
Sê yow şêro girêdayî ti hay qêyd û qefes dî ti
Çond sêrrî bindestî neyaran rî fîxanan rîyesenî ti
Dem amo vêj meydan qay hend bîeveng û hesî ti

Ey kurd ti bizan cîhan her dem û dora
Serbestî û azadî bizan kotek û zuara
Zincîrê gerdên bişkin lez vêj meydan
Ti hin meters paşt û bira leşker sûrû

Zuan Qecerîyan pel adawi tu ser di bi xurtî
Zencîrê Tataran zêndî tu girê da tu guretî
Se serra bi nezanî û hovitî ti eyi adir ra vîyêrtî
Hin şiyarib şarmog tu rî ina sarri wişkê

Ey kurd ti bizan cîhan her dem û dora
Serbestî û azadî bizan kotek zuara
Zincîrê gerden bişkin lez vêj meydan
Ti hin meters paşt û bira leşker sûrû

Çiman ak rind bon cira karwan biratî haw vîyerenû
Xem mekir çond ma torê yin dim qêrênî û querênî
Çerxê felek ha ver şena zuardar û guênwêr kerr û kuarî
Rueşnayê û tarîyê ruej şow zî yowbîn dim ra vîyerênî

Wendox zon ma yê delal, nî helbêst – şîîr Cîgerxwîn yê cuarîn pî mi çond sêrr cuyaver kurmancî ra açarnay bî dimilî. Bayk mi Îsmaîl lac Hecî Resul Sarcanij serrê par 22. 07. 2020 di dinyayê xwi bedelnaya. Ez çond sêrro ha vîrardiş û heyat pî xwi ser di xêftîyena, hêvî kena ko kitab yi ini payîz, him dimilî û him zî kurmancî di yen neşir kerdiş. Ez ina kedê pî xwi yê cuarîn şima wendoxan rî pêşkêş kena û weşê, rindê qom û cîranan rî wazena.
Print