2024-07-24
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
DINYA QAY HEND HERAYA
2022-02-20 18:54
Suphi Aydın
Çi dinyaya zaf heraya
Deşt, kuêy, aw û hewaya
Rengê gulan di xemilîyeya
Semêd gelan pîyerûn pîyaya

Na dinyaya rueşna delal
Herkes bû wayêr milk û mal
Ez tira dûr menda bîya bîehal
Ruej û şow ya mi rî bîya xeyal

Na dinya zaf şîrina
Bîya hesretê zerrê mina
Na hesret ra ez dûr menda
Bîya xerîb û bîekes menda

Çimon xwi ak xwir bon şar ra
Şar şû aşm ser, ti yên çara
Pîyerû yowben birayê ra
Xwi azadkên na bindestê ra

Zuardaron zaf zulim kerdû
Kam awi qom ko bindest mendû
Cuyayiş dinya ra awi dûr mendû
Yinir heyat bû kul û derdû

Çi qeder sîyawo marî vêjîyawû
Heyat tayin kêyf û şawû
Ruêj bindeston tim tarîwû
Rueşnayê nîe, tarî bû qedêr mawû

Çira ameya ko ez na dinya
Dinya kerda gualê guêyna
Bindeston ser di yin adir varna
Guêynê însan rueşên pera

Pûl û peran ra xedarî
Heq nivînên çim kêrd tarî
Bîyayê dinya pîyerû bûrî
Tayn vînên honc bîe qusûrî

Na dinya bîe qusûra
Semêd gelan rehmet û nûra
Mehrûm menda nûr Hûmay ra
Zuardaran diya berda werda

Sarri berzkên xwi nas bikên
Pîyerû yowbên zaf ver şuêrên
Inî zaliman welat ra fetelnên
Gêl xedaran risîya bikên

Kam awi kes ko xwi nas mekir
Dem û dewranan sêyr mekir
Xwir bon şar ra îbret mêgîr
Wa ina dinya ra ro şuer xwi pê sekir

Ez Simkoyê Sercanija
Şarû pîyerû pêy xwi vêjîya
Aw zî amîn ra bîya mica
Sarri berzkên ruej ma rî vêjîya

Wendox zon ma yê delal, ina helbest – şîîr a cuarîn yê rehmetî pî mi Îsmaîl Aydin a û semêd wendişa ez şima rî pêşkêş kena. Heyanê rayna weş û war bimanên.

Print