2024-07-19
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
XEBERÊ MÊRG
2022-04-16 22:17
Suphi Aydın
Yow mîlçik esta Erzîngan di
la per û baskon yey di sîyem çîn.
Şî û tepîya namê heskerdeyê mi
hin ini guredi yow mereq nimend.
Kuêyo, kuêyo, hero kuêyo...
Guret mîyan destan xwi sarrê xwi yo guêynin
mîyan vor di Erzîngan bermen...
Wi meberm, kam biberm...

Vor varena pelûl – pelûl
rueja xezeba ya vîyerena şena...
Rîyez bî rakotê merdê ko paşt ser kot bî
ben şond yi herûndê xwi ra tîyenigêrên
hin neşkên yi adir xwi tafîn...

Fecîr ben zelal, ruej ben berz
yin ra ço niwirzen nişên vêr înê aw.
pê sarrê xwi yê pelixnayîya merdî
rakotê yi resay hon xwi yê ebedîya...

Kerreya sipî ra veng dona nîyemê şowo
seatê qişlî dona pirîye dido ya.
Qay hend kêm waxt di qêdîya heyat.
Yin ra tay kês hema hêşt aşmê bî,
tay kês zî êxtîyar,
tay kês zî hîrîyes, çardîyes serri bî,
tay kês zî xwi rî rêwan bî,
tay kês zî babêk yow xebera xêr bî,
rîyez bî rakotê merdê ko paşt ser kot bî...

Meşkan yin di rûen bi nivirazîya,
neşkay yi pêynîr xwi yo sipî bîk parzûnan,
hesret ra şî merdî,
yin na dinya di mirdê xwi nicuyey...

Hon ra niwirişt wi û niremay,
neşkay bibî yow mîlçik û bifir,
çahl amê kendiş ço bin nikuen.
Estuar Erzîngan rehwan, la çi heyfo ko
neşkên estuaron weniş merdî
rîyez bî rakotê merdê ko paşt ser kot bî...

...........................................................

mal mi çîn ko ez bidî,
mi zî zerrê xwi ra da.

1940

Wendox zon ma yê delal, helbesta cuwarîn yê Nazim Hîkmet a û mi açarnaya zazakî ser. Nazim Hîkmet ina şîîrê xwi serrê 1940 di semêd bûmlêrz bajar Erzîngan a nûşta û hal şar welat ma ko ruejê 27 . 12. 1939 di mêrd on vêr çiman ma. Serrê 1939 di yow bûmlêrza – zelzelo zaf xedar bajar Erzîngan û duarmalê yi di bû. Pê welçegê Rîchter a, quwêt pelê bûmlêrz 7,2 bû û hîris di hezar û nowsê şest di merdim mêrd û hendê se hezar zî bî birîndar. Ina bûmlêrz şow seat dide di bîya û vîst km xuerêyê di erd lêrzîyaw. Mi waşt pê ina helbesta eyî merdim şar welat ma ko ina bûmlêrz di mêrd bîyar şima vîr.
Print