2024-05-23
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Arif Sevinç
 
Şimdi demokrasi zaman’ı mı?
2022-11-30 17:49
Arif Sevinç
CHP, İYİ Part, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ile Demokrat Parti’den oluşan ve kamuoyunda ‘Altılı Masa‘ olarak bilinen Millet İttifakı, Güçlendirilimiş Parlamanter Sisteme geçiş için 84 maddelik bir Anayasa değişiklik programını kamuoyuna sundular.

İktidarın alternatifi olan muhalefet de 1982 darbeci faşist Cunta tarafından yazılan Anayasayı tümden değiştirmek yeni, sivil, çoğulcu, çağdaş bir anayasa yapmak yerine sadece kendileri için gerekli olan kimi tadilatları yapmakla yetinileceğini ‘şimdidemokrasizamanı’ sloganıyla ilan etmiş oldu.

Sözkonusu önerilerin özü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine, Türkiye’de 4 yıl öncesine kadar uygulanan parlamenter sisteme yeniden dönmeyi ve sistemdeki kimi aksaklıkları gidermeyi içermektedir.

84 maddelik değişiklikler ne ülkenin demokratikleşmesine, ne de Kürtsorunu, Alevi sorunu gibi temel yapısal sorunlara çözümyolunu açmaktan uzaktır.

Bu gün var olan ve tek adam rejimine tepkiyi ifade edendeğişiklilerde kimi olumlu yanların olması sitemin bu yolla demokrasiye kavuşacağını iddia etmek gülünç olacaktır.

Bu toplum tek şef dönemini de, çok partili parlamenter sistemleri de, darbe süreçlerini de özetle parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı sistemini de yaşadı, gördü.

Türk siyaset sınıfı, genlerindeki ittiahat ve terakki virüsünden kurtulamadığından sadece baskıcı, otoriter sistemler üretebildi.

Türkiyenin gerçek anlamda bir demokrasiye kavuşmasını engeleyen sürekli olarak darbeler üreten herkesi Türk kabuleden tekçi zihneyete ve aşırı merkeziyetçi üniter yapıya dokunmadan gerçekleştirilecek değişikliklerle toplumsal barış da çağdaş bir demokrasi de inşa edilebilir mi?

Altılı masa da tıpkı mevcut iktdar gibi toplumsal probemleri çözmeye zemin hazırlayacak, ülkenin çok renkli toplumsal yapısına uygun, çağdaş bir anayasa programlamak yerine darbecilerin yaptığı mevcut anayasada sadece kendiellerini güçlendirecek tadilatlar yapmak peşindedir.

Uzun yıllarTürkiye’de uygulanan Parlamenter sistem de son 4 yıldır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı sistemi de gerçek anlamda, istikrar sağlamak, çağdaş bir demokrasiye yolaçmak yerine daha baskıcı, otoriter bir yapı üretti.

Zihniyet değişmedikçe yapılacak her yama, her tamir makyajdan öteye geçmeyeceği görülmelidir.

Öncelikle sivil demokratik yeni bir anayasa yapma iradesi ortaya konmalıdır.

Yeni Anayasa da ülkenin çok uluslu, çok renkli yapısı dikate alınmalıdır. HerkesiTürk Kabul eden vatandaşlık tanımı değişmelidir. Kürtçe Türkçenin yanısıra ikinci resmi dil olmalıdır. Üniter yapı yerine ademi merkeziyetçi bir şekilde devletletin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamalıdır.

12 Eylül darbeci faşistleri tarafından yazılan Anayasa’nın özüne dokunmaksızın veya onu biryana atıp yeni, sivil, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa yapmaksızın 84 değil 184 madde de değişse Türkiye demokratik bir ülke olamayacaktır.

Biz yeni, sivil, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa için çabamızı sürdüreğiz.
Print