2024-06-24
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
DUEWO ÇIM ZENG, CINÎYEKA QÎCALEK Û VILÎK DÊST XANIMAN
2022-12-16 18:37
Suphi Aydın
Wi yow duewo çim zeng bi.
Yi hes kerd yow cinîyeka qîcalek ra
Hesrêt cinîyek yow bon qişkek bi,
yey waştên baxçê eyî bon di
renb bi reng ra
vilîk girdib.

Sê yow duê hes kerdên yi yey ra.
Û deston yi ra her guri amên,
têna neşkayn wi dîyeson eyi bon viraz,
yi ra namên ko bêr eyî bon buk
awi bon ko baxçê yi di
reng bi reng ra
vilîk bên gird.

Wi yow duewo çim zeng bi.
Hes kerd yi yow cinîyeka qîcalek ra.
Ya yow cinîyeka qom kir û qîcalek bî.
La yey têna rehatê gon xwi waştên,
qefelîyey ya rayêr duêwo dûr û derg di.
Xatir xwi waşt yey duê çim zêng ra,
Ya şî kot virarê yow merdim qişkêka
wayêr eyî bon ko baxçê yi di
reng bi reng ra
vilîk bên gird.

Inkay pê hesîyaw ko duewo çim zeng,
Neşken bibo mezel zî heskerdiş raştkînonir:
awi bon ko baxçê yi di
reng bi reng
vilîk bên gird...

FOTOXRAFON DI BEN GIRD LAC MI

Dêj yow leyekag yemiş yey tira bû kot zerrê mi,
mi çiman ver ra nişen xeyal rayêrog şen Halîç,
yow karda di fek fînaya zerrê mi ra,
hesrêt ewlad û yê Stembol o.

Xerîbê zaf çetin û xedar nîya?
Qey hend giron yen ma rî qedêr ma?
Ma qay çinaya werrê xwi pê şara on?
Pî şar haw Stembol di hepson do,
wazên lac şar bêrz dard
binatê rayêr di
vêr çiman herkês di.

La ez itîya di sê heway,
sê yow deyrê milleta azada,
ti ica di mênd lac mi,
ti hema qij û ço qijon nerzen dard.
Wa lac şar qetilkar nîyêb,
pî şar wa memir,
semêd yow letê nan û firfirok bîyar kîyon xwi
ica di eynon bênd xeniqnayiş kerd xwi çima.

Merdim,
merdim zerr pak,
vêng xwi berzkên çeher kueşê dinya ra
vajên hin besa,
wa celat bend mêrz qirikon.
1954

Wendox zon ma yê delal, inî wird helbêst cuarîn yê Nazim Hîkmet’ê û mi açarnay zazakî ser. Serra newî şar welat ma rî bereket, azadî, serbestê bîyar! Şima pîyerûn rî serfîrazê wazena. Herçî ra vêr herçeher hetanê gêl xwi rî serberzê û aşitî wazena, Hûma yin zalimon ra bipaw. Heyanê rayna weş û war bimanên.

Print