2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
BAD MEHKÛM BÎYAYIŞ MINA
2022-12-27 11:52
Suphi Aydın
Bad mehkûm bîyayiş mina
duarmalê ruêj ra des ray gêraya dinya.

Eger şima yey ra pêrs:
‘ qe pê qal mek çîko şenik,
mîkroskobîk yow waxt.’

Eger şima mira pers bîk:
‘Des sêrr şi emir mi ra.’

Yow qelemê mina qerşûn bî
eya serrag ez kotbîya hepis.
Pê nûştişa ya yow hefte di qêdîyey.
Eger şima yey ra pers bîk:
‘Hendê yow emir waxt.’
Eger şima mira pers bîk:
‘Lîya caverd yow hefti waxt bi pîyerû.’

Wasman ko qetil ra kotbi hepis,
bad hepis kotiş mina,
hot sêrr û nîyem pawit û vêjîya teber,
teber di xwirî gêyra yow waxt,
cuyapê qaçaxçîyê ra rayna kot hepis,
Şeş aşm hepis pawit û vêjîya teber,
vizêr mektûb yi ami, zocîyaw,
yow qij yi yen dinya wesar di.

Nikay bî des serri
bad mehkûm bîyayiş mina
eyi qij ko kotib rahîmê mayan xwi ya.
Û cehnî eya serr ko ling yin derg û barî bî,
rona bî yexte - mehîn xurt û yê bar.
La leyêk dar zeytûnon honc sê xwi mênd,
hema zî lêyek qicîk.

Meydan newî virazîyey bajar mino dûr di
bad mehkûm bîyayiş mina.

Û kulfêt kêy ma
yow kuço ko ez nîezona di
yow kîyo ko mi nidîw di cuyên.

Sê pêmî nerm û sipîye bi nan
eya serrag ez kota hepis.

Cuyapê pê wesîkaya êrîyeyn nan,
itîya zerrê hepis di şar dayn yowbînanir
semêd yow letê nan sîya ya.
Nikay honc nan kerd serbest
la nan bîetam û esmer.

Bad mehkûm bîyayiş mina
fasil didin destpêkerd bi hema.
Qampê Daşav di hema firûn nivêşnay bî,
Bombeyê atom neştib Hîroşîma hema.

Sê rişîyayiş guêynê yow qij ko sarrê yi bîyer
tirakerdiş vîyert waxt.
Cuyapê awi fasil qêdîya resmî,
nikay qalê fasil hîrin ken dolar Amerîka.

La honc verbo çetinayê tîj bî germ û şîrîn
bad mehkûm bîyayiş mina.
Û kiştê tarîyê ra
yin dêst xwi yê giron nay kerron qicon ser
sarrê xwi kerd berz û warişt lingon xwi ser.

Bad mehkûm bîyayiş mina
des ray gêray dinya duarmalê ruêj ra
Û honc vatê xwi zerre ra dûbare kena,
eya serrag ez kotbîya hepis
semêd yina nûşt mi:
‘ Eyîg erd di muejlê,
aw di masê,
hewa di hendê mîlçikon zafî,
tersonêk, camîyerd,
cahîl, hakim
û qijî,
çi heyfo ko
eyîg pê kedê xwiya viraştên yi bî,
deyron ma têyna cuyayiş yin ardên zon.
İna semed ra,
mesela des sêrr hepis di mendiş mi,
verbo hîkayanê yin di çîko şenik yên vînayiş.

1947

Wendox zon ma yê delal, ina helbesta cuarîn yê Nazim Hîkmêt a û mi açarnaya zazakî ser. Heyonê rayna weş û war bimanên.

Print