2024-05-24
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
HÎRIS SERR CUYAPÊ
2023-01-02 18:37
Suphi Aydın
Ini rayer ra hîris serr cuyaver şîya ez,
çeher ruêj û şow pê tirêna...
Inkay şêst seat ra kêm,
pê teyareya heşt seat.
Nizdîyon di ‘ Tu ‘ kuên rayêr ser
Moskova - Bakû
di seat des deqîqê waxt gen...

Ini rayer ra hîris serr cuyaver zî vîyerta ez,
honc dêyr amên vatiş vagonê tirên di.
Sinîg yow desmal bîyer tadeyiş waştîyê mi ra,
eyi dêyr ko vêrnî ma di şîn sê yow bayraq a.
Vagon di honc dêyr êst,
dêyr ko cuyaver vajîyeyn,
dêyr waxt xuertê minê.

Ini rayer ra hîris serr cuyaver zî vîyerta ez.
Vagonê tirên di yow kêyneka Komsomolcî bî,
çîtê sarrê yey sûr û cakêt yey zî meşîn ra bi,
deston yey yê terkcikotan di kitab Mayakovskî bi.
Honc yow kêyneka Komsomolcî ha vagonê tirên da,
yelêg yey pê qûmaş naylonin ra virazîyaw,
ya Qazakîstan ra xeli çînayiş ra yena,
deston yey yê terkcikotan di honc kitab Mayakovskî est.

Ini rayer ra hîris serr cuyaver zî vîyerta ez.
Vagonê tirên di vêyv wayêr derd û qul bî honc.
Virangel mîyerdê yin êşt dard,
la vêyv vîyay ko gullon faşîton ra xelîsîyay çînîyebî.

Eskêr bî vagonê tiren di honc
eyî ordî sipî ko remayn bî vîrardişon yin di.
La qet vîrardiş yin ra çoy di
eyi kuçê Berlîn ko vêşîyayn çînîyebî...

Ini rayer ra hîris sêrr cuyaver zî vîyeta ez.
Honc bajar Harkov bi,
la tor erda nibi yow û des qat berz nibi newe ra.
Honc ona bî duarmalê ruê Don di yegay.
Sê yow cawo bîevirsnê dimdûz,
la yegayan di traktor Harkov çînîebî.
Lîman Rostov bi honc,
la awê Baltix çînîebî
lîman Rostov di.

SEMÊD AZADÎYA PÎYERDAYIŞ

Honc tor kitab, deyr û baraqon xwi ya amê,
sê pel bi pelê aw bî rueşnayê,
ramit yin tarîyê ser.
Mêydan zapt kêrd yin honc.

Eyi ko Beyazîd di şehîd kot bî
warişt lingon ser mezelon xwi ra,
sê yow ruêj tepişt yin pê destona birînê xwi
û kerd xirabi yin mexareyê Şahmaran.

Hema eya ruej nameya, arîye medên bayraqon.
Gueştarê bikên, awi veng ko şima eşnawên zure zurê çaqalona.
Paşt pîyeşonên kêynê û xuêrt welat ma,
ini pîyerdayiş verbo faşîzm o, semêd azadîya wo.
1962

Wendox zon ma yê delal, serr bî newî la miraz zerrê ma honc sê vêr kohan mend.Şar welat ma haw bi se serr ko verbo zulimkaron xwiverdon, la yi neşkay xwi bindeston ra xelas bîk. Herb dinya yê verîn ra pê welat ma zuardaron kerd çeher letê û dest na erd ma ser. Eya ruej ra pê yin Tirkîya, Îran, Îraq û Surîya di cuyayiş şar welat ma rî kerd zîndan. Îngîlîz û Fransizon ma kêrd bindêst inî çeher hemi dewleton. Tirk, Faris û Erêb bî serdest – hukûmdar û Kird zî bî belengaz û perîşon. Felek ma rî xirab ard, ma neşkay xwi ser ra feteln kedweron. Eyî dewlêt ko welat û şar ma ser di hukûm kên nehêq, bîe edalêt, dizd û talankêr pîyerû.Se serr vîyert, la inî dewleton di zî yow dezgê edalêt û heqê peyda nibi.Bonên hal tirkon ra, îronijon ra, erebon ra yin zî yow xêr û bereket nidî cuyayiş xwi ra, tinotim nîo tor cîranon xwiya herb kên nîo zî tor şar welat xwi ya. Axir se serr ra pê gon aqil bîyer şar welat ma sarri û semêd azadîyê welat xwi xwiverbid. Honc ma hêvî kên ko serra newi şar welat ma rî serfîrazê, azadî û aşitî bîyar. Inî wird helbêst cuwarîn yê Nazim Hîkmet’ê û mi açarnay zazakî ser.Heyanê rayna weş û war bimanê.
Print