2024-05-23
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
RÊWAN EGER HÊT ŞÊRQA KOT RAYÊR TU
2023-08-05 22:55
Suphi Aydın
Rêwan eger hêt şêrqa kot rayêr tu, rayra bû wêran,
Her kerrayê yi bimbarek xiraba ra pers bik.
Awi ca di yin dalpayê guênê xwi a pêyin rişnaya
Pêyê birîndar hay don pîyer ica di.

Rêwan eger hêt şêrqa kot rayêr tu, baxçê yin di
Sêr gulan di tufêng yên aleqnayiş,
Şu awi bajar ko wisar yi guên di mend,
Eyî zerron bîya xwi vîr ko hesrêt icay yin zerre di mend.

Rêwan eger sibay rayêr tu hêt şêrq ser buk,
Deston yin di serfîrazê ra villîk qerfînayî,
Kuê yin yê vorîn ko paştê xwi şaya azmîn
Eya tîj ko pê kuêyon ra bena berz bipaw.


HÎRI SELWÎ

( Hîri dar qam barî û derg )

Vêr bêr kêy mi di hîri selwî bî.
Hîri selwî.
Helag hewa dayn selwîyan ri yi tîyesera şîn û amên
Hîri selwî.
Kuêk yin mîyan erd di û sarrê yin reseyn astaron a
Hîri selwî.
Helag hewa dayn selwîyan ri yi tîyesera şîn û amên
Hîri selwî.
Yow şow dujmên eşt kêy mi ser
Hîri selwî.
Ez mîyan cilon di ameya kiştiş
Hîri selwî.
Kuêk xwi ra amê birnayiş eyî hîri dar selwî
Hîri selwî.
Hin nîe kuêk yin haw erd do û nîe zî sarê yin resen astarona
Hîri selwî.
Dar selwî hewa di tîyesera nişên û niyên
Hîri selwî
Yow pixêrîya mermer di bî parçi û rakotê yi
Hîri selwî.
Yi rueşnayê xwi don yow tuêrzîn guêynin rî
Hîri selwî.

1933

Wendox zon ma yê delal, na ra zî şimarî açarnayiş di helbestan yê Nazim Hîkmêt bi zazakî neşir kena. Wa helbestê Hîri selwîyan daron Kuê Cudî ko her serr yên vêşnayiş û yê Akbelen zî amê birnayiş bîyar vêr çiman şima. Her serr yow hêt welat mi di daristan yen vêşnayiş û dinya alem zî sêyr kena, bîya kerr û lal vêng xwi nîkena.Eger ti welat xwi rî wayer mevêj ço erd tu afaton ra queri niken! Heyanê rayna weş û war bimanên.Print