2024-07-22
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
EZ NIZANA SE VAJÎ
2024-01-03 20:37
Suphi Aydın
Embaz, ez zelwana
Vêng tembûrê xozana
Cueka ez zerr girana
Ez nizana se vajî

Ez vêng zelê Marks’a
Vêng bêytê bêkesana ez
Zaclanê hêvîyana ez
Ez nizana se vajî

Ez wayêr rayêr Xanî ya
Xemil nêxş Manî ya
Şairê di ez sê awê înî ya
Ez nizana se vajî

Adir zerrê Cizîrî ya
Tîjê torê Herîrî ya
Ez pîrê xwid zî newi ya
Ez nizana se vajî

Sê vêng sazê mi nikên
Guêş xwi nidon vaton mi ser
Nîo zî nizon tepîya mendê mi
Ez nizana se vajî

Ez Mûsa yê Hesar a
Şima pîyerûn ra yers bîya
La ez şima neşkena
Ez nizana se vajî

Semêd çinaya pîyerû nibên yow
Eskêr xwi nikên zaf û xurt
Çay eyî birc qonax belêk
Ez nizana se vajî

Heş kot mîyan rezan engûr
Vêrg kot mîyan birrê pês
Hon xirab ra wirz ma bi lez
Ez nizana se vajî

Nî çi eşîr û baxir?
Nîe beg û nîe zî mîr mênd
Yi duşmen rî bî gizîr
Ez nizana se vajî

Şêx bi cubê û bi çît
Yin xwi dîn ra vist dûr
Yi pîyerû bî mezelcî
Ez nizana se vajî

Eyî xuêrt ko hema newi resay
Eyîg hema pîzê daykê xwi dê
Nîo zî paştê bayk xwi gên
Ez nizana se vajî

Semêd şima ez na tembûr
Weş cenena bi qêrîn
Tor hêvî û waşton xwi ya
Ez nizana se vajî

Ni hesrêt ma haw zaf xueredo
Mûsa, mi wi berd resna Tûr
Îsa, mi wi zî kerd nûr
Ez nizana se vajî


Ez mileta, ez merdim
Se ra vîst nimend hin hov
Tuexim erzena yega semêd şima ya
Ez nizana se vajî

Semêd şima mi zaf çî verda
Tay dîwan û tay nûştê
Awê gual bîya zêyd
Ez nizana se vajî

Şenik vîyert wesar mi
Bî zer pêl daron mi
Yers bîya, kota dûr yarê mi
Ez nizana se vajî

Sarri bû qir, bîya pûş
Pêr mi şikîyay Qerekûş
Ez nalena Merûş di
Ez nizana se vajî

Bî leti yowbînan ra kot dûr
Pîyerû eyî baz qerbelêk
Kam waxt yi eşkên bibî yow?
Ez nizana se vajî

Zaf vaton qelewan kên
Duşmên rî bên sê lîr zirac
Sinî hon xirab di monên
Ez nizana se vajî

Heyon na zerrê mi pirîyed
Ez vaton xwi sist nikena
Kard ameya resaya estî ser
Ez nizana se vajî

Şima wendê, zanayê lac kurdan
Ma yowbîn rî zigurt mênd
Hin bês inî kul, xêm û dêrd
Ez nizana se vajî

Pîyerû dêst yowbînan bigên
Xebat bikên ruej û şow
Ez zerre ra vana, fek ra nîe
Ez nizana se vajî

Sê yowbînanê inî û eyî
Şima gueş zûron ser menên
Milet hişyar bîya hon xirab ra
Ez nizana se vajî

Têyna milet eşkena
Weş xwi paştik inî bar
Pîya tepişên inî bênd
Ez nizana se vajî

Şima wanên qay çinaya?
Qay nivînên her ca di
Cîhan verbo rindê şen
Ez nizana se vajî

Duşmen haw her ca û rîyeç do
Wayêr tang û wayêr tuap
Yi ma kênî qope- qop
Ez nizana se vajî

Şima nivînên duşmenan xwi
Herçî şima yin berd werd
Mêzg mi bi sûr
Ez nizana se vajî

Se serr a bindeston dê
Tu daw duşmên text û mal
Caverdên rîyeçê kal û pîyon
Ez nizana se vajî

Kal û pîyê ma nezan
Pês xwi veradaw bîe şonî
Xanî bûbû zelwan
Ez nizana se vajî

Ez nîe xana, nîe zî Xanî
Nîe Zerdeşt, nîe zî Manî
Xwi rî kerd bargiranî
Ez nizana se vajî

Nîe gernas a, nîe zî egîd
Ez Şêxmûs a, bîe murîd
La ez zerre ra birîndara
Ez nizana se vajî

Şaîrêd ez çi merda
Zerre ra bi kul û derda
Guêynê şehîdê kurda
Ez nizana se vajî

Ez hesir çiman way û mayona
Ez axîn û hesretê sêwîyana
Ez dêrd cînîya vîey ya
Ez nizana se vajî

Ez hêvîyê mehkûman
Dêj zerrê vêşanan
Towê sêrd yê laşê bîe wayerona
Ez nizana se vajî

Ez dûn û dixanê napal a
Guêynê sînê delal a
Hawara ez, nale nala
Ez nizana se vajî

Ez vêng inî neçaran
Kota mîyan nî şax û zinaran
Ez aw bênd sêpîyana
Ez nizana se vajî

Heq bi zuarê di cuyen
Ez zerre ra vona heskerdişon
Çi kuen tu dest ini bermayiş ra?
Ez nizana se vajî

Keko, ez Cegerxwîn a
Zerri bi kul û birîna
Nî ayetan wanena
Ez nizana se vajî

Mi ina hebestê Cegerxwîn, Ronak – Dîwan çaran, weşanên Deng ra açarnaya Zazakî ser.

(Rûpel; 304 – 309 )Print