2023-10-04
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
 
HAK-PAR GENEL BAŞKANI DÜZGÜN KAPLAN: DESTEĞİNİZLE, PARTİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ!
2022-05-18 11:01


HAK-PAR Genel Başkanı Düzgün Kaplan 9. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşma:

HAK-PAR köklerini halkımızın 2 yüz yıllık mücadele geleneğinden alan bir siyasi hareket olarak 2002 yılında kuruldu.

Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununun eşitlik temelinde, barışçıl, demokratik yollarla, federal tarzda çözümünü programının merkezine alan partimiz bu yıl yirminci yılını geride bıraktı,

Bu vesile ile, başta kurucu Genel başkanımız rahmetli Abdul Melik Fırat, eski Genel başkanımız Fehmi ‘Demir başta olma üzere yaşama veda eden tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyor, Partimizin kuruluşunda ve bu günlere ulaşmasında emeği geçen herkesi selamlıyorum

Ayrıca, bu gün aramızda bulunan, Partimizin kuruluşundan bu yana katkılarını esirgemeyen, bir dönem genel başkanlığımızı da yapan, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin mimarlarından Sayın Kemal Burkay’a da teşekkür ediyorum.

HAK-PAR’ı kuranlar Onu Kürt halkının temel istemlerine sahip çıkan bir seçenek, farklı geleneklerden gelen aydınların, yurtseverlerin birlikte çalışacağı bir birlik projesi olarak inşa ettiler.

HAK-PAR’ı kuranlar onu, bir çizgi, grup veya şahıs partisi olarak değil, sosyalist, muhafazakar, milliyetçi, liberal ve diğer eğilimlerden yurtseverlerin, birbirlerine saygı göstererek ve yeni bir kültür ve kimlik yaratma yürüyüşü olarak kurguladılar.

Bu halkımızın da özlemidir. Ulusal demokratik mücadelenin ağır yükünü omuzlamaya en elverişli modeldir.

HAK-PAR’lılar Kürt halkının meşru, temel hak ve özgürlüklerine kavuşması, Alevi sorununun gerçek bir laiklikle çözülmesi, Türkiye’nin çağdaş, ileri bir demokrasiye ulaşması, için mücadele ediyor.

HAK-PAR’lılar, Kürt karşıtlığı üzerine inşa edilen dış politikanın değişmesi; başta güney Kürdistan Federe Bölgesi olmak üzere tüm komşularla dostane, karşılıklı çıkarlara dayanan bir dış politika geliştirilmesi için mücadele ediyor.

HAK-PAR’lılar erkek egemen toplumun kadın aleyhine yarattığı eşitsizliğin giderilmesi için,

Emeğin ve emekçilerin haklı mücadelelerini desteklemek için;

Kapitalist sistemin kar hırsıyla tahrip etmeye devam ettiği ve küresel krize dönüştürdüğü çevre sorunun bir an önce çözümü için mücadele ediyor.

HAK-PAR samimi Kürt yurtsever kadrolarının birlik zeminidir. Kişisel hırslar ve hesaplarla inşa edilmiş, seçim süreçlerinde sömürgeci partilerin veya proje yapılanmaların kapılarında pazarlık için bekleyen kadro veya gruplarla, sonu gelmez ,sonuç çıkmaz “birlikçilik“ oynamak yerine gerçekten yurtsever kadroların, grupların birliği için mücadele ediyor.

Biz bir dava partisiyiz ve iyi bir programa sahibiz.

Geçmişin olumlu mirasını bu günün çağdaş mücadele deneyimleriyle harmanlayarak geleceğe yürüyoruz.

Genel başkanlığa adayım.

Şayet, bize bu onurlu görevi verirseniz, Parti meclisimle birlikte Partimizin kuruluş felsefesine, ilkelerine ve programına sadık kalarak, yirmi yıllık parti tarihimizde test edilen politikalarımızı da gözeterek, güncel problemlere kolektif akılla çözümler üreterek yola devam edeceğiz.

Hedefimiz şunlardır;

Bir partinin başarısı ancak önceliklerini iyi belirlemesi ve enerjisini bu önceliklere sarf etmesiyle mümkündür.

Biz öncelik olarak belirlediğimiz örgütlülük ağımızı ve kurumsal yapımızı güçlendirmek için yoğun çaba içinde olacağız.

Partimizin örgütlülük ağını güçlendirecek, en az 41 ilde teşkilatlanmayı sağlayacağız.

Tüm enerjimizi partimizi seçimlere girmeye hazır hale getirmek için seferber edeceğiz.

Kısa sürede bu hedefin gerçekleşmesi mümkündür. Yeter ki ele ele verip iyi organize olalım.

İnanıyoruz, başaracağız.

1.Güçlü bir genel merkez

Genel başkanın tüm zamanını, enerjisini partiye sunması gerektiğini, genel merkezimizin hem güçlü, işlevsel hem de mobil olması gerektiğini düşünüyoruz.

Genel başkan ve başkan yardımcıları, il/ilçe örgütlerine ziyaret, Kongre veya parti toplantılarına katılma, veya Parti meclisinin somut görevlendirmesi halleri dışında sürekli olarak Genel merkezde bulunmalı. Partiyi temsil etmenin dışında, İlk Parti meclisine sunularak onaylatılan çalışma programı çerçevesinde işleri koordine etmeli ve yönetmelidirler.

Genel merkezimizde, yeter sayıda tam yetkili Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri bulunacaktır.

Tüm organlar, tüzüksel kurallara göre çalıştırılacak, rutin toplantılar yüz yüze, tartışarak, istişare ederek yapılacak ve alınan kararlar yazılı hale getirilerek parti tabanına iletilecektir.

Özetle güçlü bir genel merkez, çalışan ve işlevlerini yerine getiren parti organları olmadan hiçbir hedef , hiçbir parti projesinin hayata geçmeyeceği görülmüştür.

Ayrıca, Partimizin teknik işlerinin takibi ve koordinesi için genel merkezimizde mutlaka profesyonel kadrolara ihtiyacı vardır. Profesyonel kadrolar başlangıçta asgari düzeyde olsa da, sayısı giderek teşkilatın ihtiyaçları ve olanaklarımız gözetilerek arttırılacaktır.

Partimizin başta 41 ilde örgütlenme hedefi olmak üzere önüne koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirmesinin en önemli adımı merkezin işlevsel ve güçlü hale getirilmesidir.

Biz öncelikle bunu gerçekleştireceğiz. Ve mutlaka başaracağız.

Mali durum

Partimiz temel mali Kaynağı; üye ve sempatizanlarımızın bağış ve aidatlarıdır.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir sempatizan ağına, dostlara sahibiz. Çalışmalarımızla bu ağı daha da genişleteceğiz.

İyi organize olmuş genel merkez, tabanın desteğini alacak projelerle güçlü kampanyalar yaparak ihtiyaç duyulan mali kaynağı temin edecektir. Yılda bir kez hem yurt içinden hem de yurt dışından üye ve sempatizanlarımıza, parti dostlarına yönelik mali kampanya açacak sonuçlarını en şeffaf biçimde açıklayacağız.

Biz şeffaf ve hesap verilebilir bir mali yönetim oluşturacağız. Her ay başkanlık kuruluna,3 ayda bir Parti Meclisine ve tabanımıza tüm gelirlerin ve giderlerin yer aldığı mali tablomuzu yazılı olarak açıklayacağız.

Biz yeni bir hareket değiliz. Geçmiş deneyimlerimiz çok daha ağır problemleri çözüme kavuşturacak deneyim ve kaynağa sahip olduğumuzu göstermektedir.

Yeter ki iyi organize olalım. Kuşkum yok, mutlaka başaracağız.

Partimizin mali sorunlarının çözümü, denetimi ve Şeffaflığın güçlendirilerek sürdürülmesi, örgütlülük ağının makul sayıya çıkarılması, tüm parti organlarının kurumsal kalıcı ve işlevsel hale getirilmesi için önerilerim, projelerim var

“Karar mercii parti organlarıdır. Her karar istişare edilerek alınır. Bir veya birkaç kişinin kendisini karar merci olarak görüp oldu bittiler yaratması, hem kişiye hem partiye zarar verir.

Biz Parti faaliyetlerinin kolektif akılla, sürekli görüş alış verişi yapılarak, organ kararlarıyla yürütülmesini zorunlu görüyoruz. Her şeyi ben bilirim” gibi bir yaklaşımı kabul edilemez buluyoruz.

KADIN YAPILANMASI;

Partimizin en önemli eksiklerinden biri de güçlü bir Kadın yapılanmasının inşa edilememesidir.

Mevcut üye yapımız incelendiğinde kadın üye sayımızın çok yüksek olduğu görülmektedir. Toplumsal yapımız içinde dezavantajlı bu kesime yönelik özel, özgün politikalar geliştireceğiz.

Öncelikle donanımlı, faal güçlü bir kadın birimi oluşturmak hedefiyle tüm kadın arkadaşlarımızın katılabileceği bir konferans düzenleyeceğiz.

Konferans sonucunda gönüllülerden oluşacak HAK-PAR Kadın biriminin tüm faaliyetleri öncelikle finanse edilecektir.

Bir sonraki Büyük Kongreye çok sayıda kadın üyeyi yönetim mekanizmalarına taşıyacağız.

GENÇLİK;

Gençlik yapılanması da ihmal edilen alanlarımızdan biridir. Öncelikle genç üyelerimizle istişare ederek bir ekip oluşturacağız. Hem yurtdışından hem de yurt içinde katılımcılarla oluşacak bu ekibin çağrısı ile HAK-PAR gençlik Konferansını toplayacağız. Gençleri dinleyecek, önerilerini alacağız. HAK-PAR Gençlik yapılanmasının temelini bu Konferans sonucunda atacağız.

Bu kesim sürekli olarak parti içi eğitime tabi tutularak kadrolaşmalar desteklenecektir.

Çeşitli etkinliklerle gençliğimizin daha aktif ve üretken olmasını sağlayacak Gelecek büyük kongreye yönetim mekanizmalarına daha çok gencimizin katılımasını sağlayacağız.

Parti Konferansları

En az yılda bir kez üye ve yöneticilerimizin, parti dostlarımızın katılımına açık konferanslar düzenleyecek, parti çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve önerilerini alacağız.

Ayrıca ben, şayet delegenin desteğini alarak seçilirsem parti tarihini kendimden başlatmak gibi bir anlamsız böbürlenme içine girmeyeceğim. Bu parti 20 yılını geride bıraktı. Seçimlere katıldı. Partinin kuruluşundan önce, Kuruluş sürecinde ve 20 yıllık süre içinde emeği geçen çok sayıda insan var. Bir genel başkan adayı olarak kimsenin katkısını küçümsemek veya yok saymak hadsizliğini yapmam, yapmayacağım. Emeği geçen, sorumluluk üstlenen tüm üye ve yönetici arkadaşlara katkıları, emekleri için teşekkür ediyorum.

Partiyi bu güne taşıyan arkadaşlara, delegeler şu mesajı veriyorum;

1 Daha hızlı, çok daha enerjik bir çalışma gerekiyor.

2 Yönetime aday olanların en az iki yıl büyük bir performansla partiye yoğunlaşmaları gerekiyor.

3 Bahanelere sığınmak, şikayet etmek, gerekçeler üretmek yerine yaratıcı, çözümler üretmek gerekiyor.

4 Bir yandan yeni üyeler kazanmak diğer yandan Parti içinde birliği pekiştirmek, kırgın, küskün veya atıl durumdaki tüm kadrolarla kucaklaşmak onların enerjisini partiye kazandırmak için özel çalışmalar yapmak gerekiyor.

Ben yeni seçilecek Parti meclisimle, kolektif bir yönetim tarzıyla, sorunlar karşısında yılmayan, çözümler üreten, çalışkan bir Genel başkan olmaya, Partiyi en kısa sürede seçimlere girecek, yani 41 ilde örgütlü yapıya kavuşturacak bir performans göstermeye hazırım.

Desteğinizi bekliyorum.

15 MAYIS 2022

Düzgün KAPLAN
Print