Weşana kurdî ya peryodîk ku di navbera salên 1978-2001-î de li Swêd hatiye weşandin

l