Rojnameya Roja Welat ku di Têkoşîna Azadiya Gelê Kurd de ciyekê wê yê giring û bi rûmet heye, di salên 1977-1978`an de, ji aliyê Kemal Burkay û hevalên wî ve bi zimanê kurdî û tirkî hat derxistin.

Rojname, di hoyên gelekî giran û dijwar de derdiket; herçend dewletê hema-hema hemû hejmarên wê kom dikirin, qedexe dikirin, dîsan jî bi traja xwe ya 30-40 hezarî di nav Gelê Kurd de dengekî bilind veda. Wê di serdema xwe de hişyarî û pêzanîya neteweyî geştir û bilindtir kir.

Roja Welat a ku ronahîyê berdide ser dîroka têkoşîna azadîya gelê me a nêzîk, êdî di înternetê de di xizmeta we de ye. Formata dîjîtal a Roja Welat bi xebata Nuri Göçmen ve hatiye amadekirin. Her duwanzde (12) hejmarên orîjînal yên rojnameyê ji arşîva arizî ya Fahrî Ölçer hatine wergirtin.

Dema em wê wek arşîveke dîjîtal pêşkêşî xizmeta xwendevanan, lêkolîneran û xezîneya dîrok û çanda kurdî dikin; em hemû wan kesên ku di derxistin û belavkirina wê de ked û xebata wan hebûye, bi rêz yad dikin.

Dengê Kurdistan

 

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Roja Welat Gazetesi, 1977 - 1978 yıllarında Kemal Burkay ve arkadaşları tarafından, Kürtçe ve Türkçe olarak çıkarıldı.

Dönemin tüm ağır koşullarına; hemen hemen tüm sayılarının yasaklanmasına, toplatılmasına rağmen 30-40 bini aşan tirajıyla büyük yankı yapan Roja Welat Gazetesi Kürt halkının saflarında ulusal coşkunun ve bilincin yükselmesine önemli katkı sağladı.

Halkımızın özgürlük mücadelesinin yakın tarihine ışık tutan Roja Welat Gazetesi’nin yayınlanan 12 sayısını arkadaşlarımızdan Nuri Göçmen Fahri Ölçer’in kişisel arşivinden yararlanarak, digital olarak Dengê Kurdistan’da yayınlamak üzere bir çalışma hazırladı. Dengê Kurdistan olarak bu çalışmayı okurlarımıza sunuyoruz.

Bu vesile ile Roja Welat Gazetesi’nin çıkarılmasında, dağıtılmasında emeği geçmiş bütün herkese teşekkür ediyoruz.

Dengê Kurdistan

Hejmar 2 Sayı : 2
Hejmar 4 Sayı : 4