Weşana kurdî ya peryodîk ku di navbera salên 1978-2001-î de li Swêd hatiye weşandin
Hejmar 1 Sayı : 1
Hejmar 2 Sayı : 2
Hejmar 3 Sayı : 3
Hejmar 4 Sayı : 4
Hejmar 5-6 Sayı : 5-6
Hejmar 7 Sayı : 7
4
Hejmar 8 Sayı : 8
Hejmar 9-10 Sayı : 9-10
Hejmar 11 Sayı : 11
Hejmar 12-13 Sayı : 12-13
Hejmar 14-15 Sayı : 114-15
Hejmar 16 Sayı : 16
4
Hejmar 17-18 Sayı : 17-18
Hejmar 19-20 Sayı : 19-20
Hejmar 21 Sayı : 21
Hejmar 22 Sayı : 22
Hejmar 23 Sayı : 23
Hejmar 24 Sayı : 24
4
Hejmar 25-26 Sayı : 25-26
Hejmar 27 Sayı : 27
Hejmar 28 Sayı : 28
Hejmar 29 Sayı : 29
Hejmar 30-31 Sayı : 30-31
Hejmar 32-33 Sayı : 32-33
4