Weşana kurdî ya peryodîk ku di navbera salên 1978-2001'î de li Swêd hatiye weşandin

   
Derbarî ROJA NÛ de
   
Wêneyên hin xebat û çalakîyên Roja Nû